Με βαθύτατα συναισθήματα θλίψεως..

Κύριε Πρωθυπουργέ,
Συντοπίτη Αντώνη,
Με την ευκαιρία της, «τίς οίδεν» πόθεν, επιβληθείσης αποφάσεως περί εκπομπής ΜΑΥΡΟΥ στις συχνότητες της ΕΡΤ σου αφιερώνω, σε απάντηση των ξένων συγγραφέων που πρόσφατα μνημόνευσες, και των όσων απέδωσες, ως ευθύνη, στους εργαζομένους της ΕΡΤ, δύο ιστορίες του Αισώπου και τρεις παροιμίες του θυμόσοφου λαού μας. Παραλείπω την σε όλους γνωστή ιστορία του Αισώπου για εκείνους που τα «ξένα κακά» τοποθετούν έμπροσθεν τα δε «οικεία» όπισθεν, όπως πράττουν όλοι οι μεγαλόστομοι, πλην, μικρόνοες πολιτικοί της Ελλάδος ΑΝΕΥ ΕΞΑΙΡΕΣΕΩΝ.


 1. Ἀλέκτορες δύο καὶ ἀετός

Ἀλεκτόρων δύο μαχομένων περὶ θηλειῶν ὀρνίθων, ὁ εἷς τὸν ἕτερον κατετροπώσατο. Καὶ ὁ μὲν ἡττηθεὶς εἰς τόπον κατάσκιον ἀπιὼν ἐκρύβη· ὁ δὲ νικήσας εἰς ὕψος ἀρθεὶς καὶ ἐφ' ὑψηλοῦ τοίχου στὰς μεγαλοφώνως ἐβόησε. Καὶ παρευθὺς ἀετὸς καταπτὰς ἥρπασεν αὐτόν. Ὁ δ’ ἐν σκότῳ κεκρυμμένος ἀδεῶς ἔκτοτε ταῖς θηλείαις ἐπέβαινε.
Δύο κοκόρια μαλώσανε για το ποιός θα κερδίσει τις κότες και ο ένας έχασε. Ο νικημένος κατέφυγε σε μία σκιά και κρύφτηκε. Ο νικητής ανέβηκε σε ένα υψηλό τοίχο και διαλαλούσε την νίκη του. Υπερυπτάμενος αετός άρπαξε τον νικητή πάραυτα. Έκτοτε, ο κρυμμένος κόκορας απολάμβανε μόνος τις κότες.
 1. Ἀλώπηξ πρὸς μορμολύκειον

Ἀλώπηξ εἰς οἰκίαν ἐλθοῦσα ὑποκριτοῦ καὶ ἕκαστα τῶν αὐτοῦ σκευῶν διερευνωμένη, εὗρε καὶ κεφαλὴν μορμολυκείου εὐφυῶς κατεσκευασμένην, ἣν καὶ ἀναλαβοῦσα ταῖς χερσὶν ἔφη· « οα κεφαλή, κα γκεφαλον οκ χει».
Μία αλεπού μπήκε στο σπίτι ενός ηθοποιού, και ψάχνοντας τα πράγματά του βρήκε μία περίτεχνη μάσκα την οποία πήρε στα χέρια της και είπε: Τέτοια κεφαλή και όμως δεν έχει εγκέφαλο.
 1. Παροιμίες

 • Πίσω έχει η αχλάδα την ουρά
 • Στο τέλος ξυρίζουν τον γαμπρό
 • Ο ψεύτης και ο κλέφτης τον πρώτο χρόνο χαίρονται
Ερώτημα:
 • Ποιός νομίζεις ότι είσαι Αντώνη;
 • Ιστορία, εκτός από ποίηση, δεν μελετάς;
 • Με αυτό τον τρόπο πιστεύεις ότι κτυπάς τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η πατρίδα;
 • Έτσι θα σώσεις την Ελλάδα Αντώνη;
 • Αλήθεια Αντώνη, πιστεύεις ότι δεν υπάρχουν Έλληνες που είναι σε θέση να αντιληφθούν τι συμβαίνει στα παρασκήνια;
 • Έτσι ήσουν όταν σε γνώρισα Αντώνη το 1977;
Συμπέρασμα: Έσπειρες ανέμους, Αντώνη, ελπίζω οι θύελλες που θα θερίσεις να μην βλάψουν την πολύπαθη πατρίδα.
Δίδαγμα: Μωραίνει ο Θεός ον βούλεται απολέσει.
Ευτυχώς που δεν ζει ο πατέρας μου να δει ποιόν στήριζε.
Με βαθύτατα συναισθήματα θλίψεως
Ιωάννης Καραδημητρόπουλος
Κάτοικος Γαλλίας
Ανεπηρέαστος, εν πολλοίς, από την
οικονομική κρίση της πατρίδος

Σχόλια