Η ΓΕΛΟΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ (ΣΥΓ)ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ...

....ΜΕ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ
ΚΑΙ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕΚΝΩΝ
ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΪΜΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΑΥΤΩΝ
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΕΣΟΔΩΝ Χ. ΘΕΟΧΑΡΗ
Μετά την ψήφιση των νόμων 4093/2012, 4141/2013 και 4144/2013, που αναφέρονται στη χορήγηση Ειδικού Επιδόματος Τριτέκνων και Πολυτέκνων και του Ενιαίου Επιδόματος Στήριξης Τέκνων και τη δημοσίευση των σχετικών υπουργικών αποφάσεων για τη χορήγησή τους, αποδεικνύεται η προχειρότητα των συντακτών των παραπάνω διατάξεων,
αλλά και το γεγονός ότι στόχος της (Συγ)Κυβέρνησης ήταν, με την κατάργηση της σύνταξης της πολύτεκνης μητέρας, του επιδόματος της πολύτεκνης μητέρας και του τρίτου τέκνου, το πώς θα πλήξουν τους πολυτέκνους και όχι ο περιορισμός της δαπάνης για τα επιδόματα αυτά, κατ΄ απαίτηση της «τρόϊκα», όπως διατυμπάνιζε η (Συγ)Κυβέρνηση.
Δείτε τί πρόκειται να συμβεί σε περίπτωση που οι διατάξεις αυτές εφαρμοσθούν ως έχουν:
1) Ουδείς υπουργός από τους θεωρητικώς αρμοδίους (Οικονομικών κ.λπ.) ανέφερε ποιό θα είναι το συνολικό ετήσιο κόστος για τα νέα επιδόματα και δεν το ανέφεραν σκόπιμα γιατί γνωρίζουν ότι το κόστος, όπως τώρα αποδεικνύεται, είναι πολύ μεγαλύτερο από το προηγούμενο. Και είναι απορίας άξιο πώς έπεισαν την «τρόϊκα» ότι μειώνουν δήθεν τη δαπάνη για τα παραπάνω επιδόματα τη στιγμή κατά την οποία το προβλεπόμενο κόστος είναι κατά πολύ μεγαλύτερο.
2) Τόσο στις διατάξεις του νόμου, όσο και στις υπουργικές αποφάσεις ουδαμού αναφέρεται ποιός είναι ο δικαιούχος(!). Απλώς αναφέρεται ότι καταβάλλεται στις «οικογένειες» και «σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου ή υπαίτιας εγκατάλειψης των τέκνων του και οριστικής διακοπής της συγκατοίκησης, το επίδομα καταβάλλεται σε όποιον έχει την κύρια ή αποκλειστική ευθύνη διατροφής των τέκνων»!!! Τότε σε ποιό θάνατο δικαιούχου αναφέρεται η διάταξη του νόμου; Αντιλαμβάνεται και ο κάθε άσχετος πόσο αδαείς και προχειρολόγοι είναι οι συντάκτες αυτών των διατάξεων.
3) Ακόμη ούτε στο νόμο, ούτε στις υπουργικές αποφάσεις αναφέρεται με ποιά δικαιολογητικά θα αποδεικνύεται η υπαίτια εγκατάλειψη και η οριστική διακοπή της συγκατοίκησης.
4) Ουδαμού στο νόμο αναφέρεται ποιός θα λαμβάνει το επίδομα στις περιπτώσεις που το ζεύγος είναι σε διάσταση και οι εν διαστάσει σύζυγοι υποβάλλουν ξεχωριστές δηλώσεις, αφού ο νόμος αναφέρεται μόνον σε περιπτώσεις «..υπαίτιας εγκατάλειψης των τέκνων του και οριστικής διακοπής της συγκατοίκησης» δηλ. απαιτεί να συντρέχουν αθροιστικώς τόσο η υπαίτια εγκατάλειψη όσο και η οριστική διακοπή της συγκατοίκησης. Στις πλείστες όμως περιπτώσεις της οριστικής διακοπής της συγκατοίκησης, δεν υπάρχει υπαίτια εγκατάλειψη, αφού η διακοπή γίνεται από κοινού. Ούτε αναφέρεται στον νόμο ή τις υπουργικές αποφάσεις ποιά δικαιολογητικά απαιτούνται για την απόδειξη της υπαίτιας εγκατάλειψης ή πώς αποδεικνύει ο ενδιαφερόμενος ότι έχει την κύρια ευθύνη διατροφής των τέκνων. Εάν και οι δύο υποβάλουν δήλωση για τη λήψη του επιδόματος, τότε σε ποιον θα χορηγηθεί το επίδομα;
5) Στις περιπτώσεις που ο πατέρας έχει τέκνα από διαφορετικούς γάμους(και την επιμέλεια των τέκνων του εκ του 1ου γάμου την έχει η μητέρα) και ως εκ τούτου δεν έχει την πολυτεκνική ιδιότητα ο πατέρας, αφού ο νόμος απαιτεί να έχει και την επιμέλεια και των τεσσάρων τέκνων του και αν υποβάλει δήλωση για τη λήψη του επιδόματος, πώς ο ΟΓΑ θα διαπιστώσει ότι δεν δικαιούται, δεδομένου ότι δεν ζητεί να έχει ο ενδιαφερόμενος πιστοποιητικό πολυτεκνικής ιδιότητος από την ΑΣΠΕ (όπως ζητούσε προηγουμένως, για τη χορήγηση των προηγουμένων πολυτεκνικών επιδομάτων) και ούτε ζητεί δικαιολογητικά για την απόδειξη ότι έχει την αποκλειστική ευθύνη διατροφής των τέκνων του;
6) Σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις ο έλεγχος όλων αυτών των 800.000 και πλέον δηλώσεων, όπως υπολογίζεται ότι θα είναι, ειδικώς για το 2013, «δύναται να είναι δειγματοληπτικός και να διενεργείται προληπτικά ή κατασταλτικά. Το δείγμα καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΓΑ μετά από εισήγηση του κλάδου οικογενειακών επιδομάτων». Υπάρχει δηλαδή περίπτωση να μην διενεργηθεί έλεγχος!!!
Είτε όμως διενεργηθεί δειγματοληπτικός έλεγχος είτε όχι, απλούστατα θα συμβεί ό,τι συνέβη με τις πυρκαγιές στην Ηλεία, όπου η Κυβέρνηση τότε έσπευσε να μοιράζει από τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ σε όσους έκαναν δήλωση ότι επλήγησαν από τις πυρκαγιές και στην συνέχεια αποκαλύφθηκε το ψευδές των δηλώσεων, με αποτέλεσμα να ζητεί, το υποτιθέμενο κράτος, την επιστροφή των χρημάτων. Τότε βέβαια ήταν και η προεκλογική περίοδος και η διανομή των 3.000 ευρώ ήταν ευκαιρία. Τώρα, που δεν είναι προεκλογική περίοδος η (Συγ)Κυβέρνηση επαναλαμβάνει τα ίδια, με αποτέλεσμα με τα όσα παραπάνω θα συμβούν να γελοιοποιούνται όχι μόνον οι συντάκτες αλλά και η ίδια. Και όλα αυτά για να πλήξουν τους πολυτέκνους σε μια χώρα, που με μαθηματική ακρίβεια βαδίζει στο τέλος της ιστορίας της, όταν το 20% του πληθυσμού της είναι άνω των 65 ετών και τα παιδιά ηλικίας μέχρι 14 ετών μόλις το 14%. Πραγματικοί νεκροθάφτες του Δημογραφικού!!!
Είναι απολύτως σαφές πως όλες οι παραπάνω προχειρότητες και αοριστολογίες θα είχαν αποφευχθεί εάν οι συντάκτες των διατάξεων αυτών είχαν τη στοιχειώδη πρόνοια να καλέσουν σε διάλογο την Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος, που εκπροσωπεί στο σύνολό του τον πολυτεκνικό κόσμο της χώρας, η οποία και στοιχεία και εμπειρία διαθέτει.
Εν τω μεταξύ ο Γ.Γ. Εσόδων Χάρης Θεοχάρης δηλώνει ότι, με την ηλεκτρονική υποβολή της αιτήσεως για τη λήψη των παραπάνω επιδομάτων: «Με αυτόν τον τρόπο θα είναι εφικτό να προχωρήσουν άμεσα διασταυρώσεις με τις οποίες θα εντοπίζονται π.χ. «μαϊμού - συντάξεις» ή παράνομα πολυτεκνικά επιδόματα». Δεν αποτολμά βεβαίως να αναφέρει έστω και μία χορήγηση παράνομου πιστοποιητικού πολυτεκνικής ιδιότητος για τη χορήγηση από τον ΟΓΑ ισόβιας σύνταξης ή πολυτεκνικού επιδόματος. Είναι φρονιμότερο να σιωπά ο Γ.Γ. εάν δεν έχει προσωπική αντίληψη και να μην στηρίζεται σε ότι ανεύθυνα πληροφορείται. Τέλος επισημαίνουμε στον κ. Θεοχάρη ότι ελλοχεύει ο κίνδυνος «παράνομα πολυτεκνικά επιδόματα» να χορηγηθούν με τις θεσπισθείσες ως άνω διατάξεις από τη στιγμή κατά την οποία σκοπίμως παρακάμπτεται η προσκόμιση εκ μέρους των δικαιούχων του πιστοποιητικού πολυτεκνικής ιδιότητας, το οποίο χορηγεί η ΑΣΠΕ, μετά τα όσα παραπάνω επισημαίνονται.
Είναι χαρακτηριστικό του τρόπου διακυβερνήσεως το γεγονός, ότι ενώ ο Υπουργός Εργασίας κ. Ι. Βρούτσης, έδωσε εντολή στον Διοικητή του ΟΓΑ κ. Κοντό, όπως στο έντυπο της αιτήσεως (Α21) που θα υποβάλουν οι ενδιαφερόμενοι για τη λήψη του παραπάνω επιδόματος, να περιληφθεί ερώτηση: «Έχετε την Πολυτεκνική Ιδιότητα; Εάν ναι, ποιος ο αριθμός Μητρώου της ΑΣΠΕ…», ο Διοικητής ενώ του υποσχέθηκε ότι θα το περιλάβει, στη συνέχεια έγραψε τον κ. Υπουργό στα παλαιότερα των υποδημάτων του!!! Έτσι κυβερνούν τη Χώρα!!

Από το γραφείο τύπου της ΑΣΠΕΣχόλια