Τι προβλέπει το σ/ν για υπερχρεωμένα νοικοκυριά

Με την υποχρέωση οι οφειλέτες να προβαίνουν σε καταβολές ποσών με την κατάθεση της αίτησης ένταξης στη ρύθμιση για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά κατατέθηκε, χθες στη Βουλή, το σχετικό νομοσχέδιο. Αυτή είναι η σημαντικότερη αλλαγή των προτεινόμενων τροποποιήσεων, σύμφωνα με την οποία το ύψος της ελάχιστης καταβολής, μέχρι τη συζήτηση της προσωρινής διαταγής στο δικαστήριο, θα προσδιορίζεται στο 10% της οφειλόμενης δόσης ή σε κάθε περίπτωση όχι χαμηλότερα από τα 40 ευρώ. Συνοπτικά, το νομοσχέδιο προβλέπει: 

Με εισοδηματικά κριτήρια και αντικειμε-νική αξία περιουσίας οι ρυθμίσεις για τα υπερ-χρεωμένα νοικοκυριά * Την υπαγωγή στη ρύθμιση μη ληξιπρόθεσμων δανείων από ιδιώτες, άλλους φορείς ή πιστωτικά ιδρύματα δημοσίου δικαίου, των οποίων οι αρχικές συμβάσεις καταρτίστηκαν έως τις 30.6.2010, έστω και αν έχουν τροποποιηθεί, ανανεωθεί ή ρυθμιστεί με συμφωνητικά ή νέες συμβάσεις.
** Για τους ιδιώτες, δικαίωμα συμμετοχής έχουν μισθωτοί και συνταξιούχοι του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, άνεργοι και όσοι έχουν τεκμαιρόμενη σχέση εξαρτημένης εργασίας (η δραστηριότητά τους παρέχεται αποκλειστικά σε ένα νομικό πρόσωπο).
Αντικειμενικές, εισόδημα
** Στη ρύθμιση υπάγονται απαιτήσεις για τις οποίες έχει εγγραφεί προσημείωση ή υποθήκη στην κύρια κατοικία του οφειλέτη, η αντικειμενική αξία της οποίας δεν ξεπερνά τα 180.000 ευρώ.
** Το ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνά τα 25.000 ευρώ και εφ' όσον αυτό έχει μειωθεί περισσότερο από 20% από 1ης.1.2010 έως σήμερα. Το ποσό αυτό αυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για πάσχοντες από βαριά ασθένεια ή/και μόνιμη αναπηρία και για τρίτεκνους και πολύτεκνους.
** Επίσης, απαραίτητη προϋπόθεση είναι το σύνολο της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού να μην ξεπερνά σε αντικειμενική αξία τα 250.000 ευρώ (300.000 για τρίτεκνους, πολύτεκνους και πάσχοντες από βαριά ασθένεια) και το σύνολο των καταθέσεων που βρίσκονται στην κατοχή του νοικοκυριού να είναι μέχρι 10.000 ευρώ (15.000 για τρίτεκνους, πολύτεκνους και πάσχοντες από βαριά ασθένεια). Το ανεξόφλητο υπόλοιπο των συνολικών δανειακών υποχρεώσεων του νοικοκυριού (κεφάλαιο) δεν πρέπει να ξεπερνά τα 150.000 ευρώ.
Περίοδος χάριτος
** Η ρύθμιση προβλέπει περίοδο χάριτος 48 μηνών και άμεση μείωση της μηνιαίας καταβολής στο 30% του μηνιαίου καθαρού εισοδήματος του νοικοκυριού. Η δόση καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου χάριτος θα προσαρμόζεται σε πιθανή μεταβολή του εισοδήματος.
** Η συμβατική διάρκεια του δανείου παρατείνεται κατά 48 μήνες και η αποπληρωμή του μετά την περίοδο χάριτος συνεχίζεται με τους όρους της αρχικής σύμβασης, χωρίς καμία επιβάρυνση για το δανειολήπτη. Ειδικότερα:
** Για ετήσια καθαρά εισοδήματα έως 15.000 ευρώ, το επιτόκιο που προβλέπεται στη σύμβαση του δανείου περιορίζεται στο 1,25% (0,75% + βασικό επιτόκιο ΕΚΤ) και με βάση αυτό υπολογίζεται η μηνιαία δόση κατά την περίοδο χάριτος.
** Για τους ανέργους με μοναδικό εισόδημα το επίδομα ανεργίας, πέραν των παραπάνω, παρέχεται η δυνατότητα μηδενικών καταβολών με πλήρη απαλλαγή τόκων για συνολικό διάστημα έξι μηνών εντός της περιόδου χάριτος.
** Το ποσό που θα καταβάλλεται μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης θα συμψηφίζεται με το οριζόμενο από το δικαστή ποσό με την έκδοση της απόφασης και θα υπάρχει ελάφρυνση των οφειλετών, αφού μετά την εκδίκαση της υπόθεσης θα καταβάλλουν ποσά που δεν θα έχουν μέχρι τότε εξυπηρετηθεί βάσει της ελάχιστης καταβολής δόσης. 

enet.gr

Σχόλια