Είναι τόσο ανίκανοι, επιπόλαιοι και βλάκες ,που έκαναν ΛΑΘΟΣ στον νέο νόμο για την ΕΡΤ ...

Ο νέος νόμος για την ΕΡΤ , στο άρθρο 7 , αναφέρει από ποιους θα αποτελείται η Γενική συνέλευση. Ανάμεσα στα μέλη...........
εμφανίζεται και το υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού.

Μια μικρή λεπτομέρεια που έχει διαφύγει της προσοχής των συντακτών του νόμου είναι ότι το υπουργείο αυτό έχει...καταργηθεί από τις 21 Ιουνίου του 2012 και οι υπηρεσίες του οι σχετικές με τον Πολιτισμό συγχωνεύτηκαν με το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, ενώ οι υπηρεσίες του σχετικά με τον Τουρισμό συγκρότησαν νέο υπουργείο, το Υπουργείο Τουρισμού.

 
 

Σχόλια