Τρίτη, 7 Μαΐου 2013

Δείτε το τελικό Πρόγραμμα Εθνικής Άμυνας των ΑΝ.ΕΛ

ΙΣΧΥΡΕΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΜΕ ΚΥΡΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΕΠΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΓΕΝΙΚΑ
Η οικονομική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η Ελλάδα λόγω της μακροχρόνιας έλλειψης δημοσιονομικής πειθαρχίας, αλλά κυρίως λόγω των λανθασμένων επιλογών των ασυντόνιστων ενεργειών της τελευταίας θητείας του ΠΑΣΟΚ και των προσταγών της τρόικας έχουν διαμορφώσει ένα πρωτόγνωρο για τα Ελληνικά δεδομένα τοπίο.  Η κατάσταση αυτή, δημιουργεί ιδιαίτερες απαιτήσεις για τον τομέα Εθνικής Άμυνας και τις Ένοπλες δυνάμεις,

οι οποίες καλούνται να παρέξουν το αγαθό της ασφάλειας υπό λίαν αρνητικές συνθήκες.
    Πέραν της οικονομικής κατάστασης και των εξωτερικών απειλών, οι ΕΔ της χώρας πρέπει να λειτουργήσουν σε ένα κλίμα μεθοδευμένης απαξίωσης που έχει δημιουργηθεί από επανειλημμένες επιθέσεις (φραστικές ή όχι) στελεχών της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ.   Πρέπει να ξεκινήσει μία γενικότερη προσπάθεια επανίδρυσης των Ενόπλων Δυνάμεων με σταθερά βήματα, ούτως ώστε να αποτελούν πραγματική δύναμη αποτροπής για κάθε επίδοξο επιβουλέα του εθνικού μας χώρου
        Με σκοπό την υπερκομματική αντιμετώπιση στρατηγικών ζητημάτων εθνικής ασφάλειας, δημιουργείται υπό τον Πρωθυπουργό Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας
Κύριος λοιπόν στόχος του προγράμματός μας, είναι να αποκαταστήσουμε το πληγωμένο κύρος και να μεγιστοποιήσουμε την αποτελεσματικότητα των Ενόπλων δυνάμεων της χώρας, ώστε να βελτιωθεί το αίσθημα ασφάλειας του Ελληνικού λαού, και οι υπόλοιπες παραγωγικές δυνάμεις του τόπου να καταφέρουν αναπόσπαστες να οδηγήσουν τη χώρα σε ταχύτερη έξοδο από την κρίση.
Αξονες πολιτικησ-στοχοι
    Οι “Ανεξάρτητοι Έλληνες” λαμβάνοντας υπόψη τις γενικότερες συνθήκες ασφάλειας που διαμορφώνονται στην περιοχή, τις δυνατότητες που μας δίνει η ενσωμάτωση και εκμετάλλευση των νέων τεχνολογιών, αλλά και τους περιορισμούς από την υπάρχουσα οικονομική κατάσταση, το πρόγραμμά μας εστιάζει στα εξής:
    Η ευθύνη της πολιτικής διοίκησης του Υπουργείου παραμένει στην πολιτική ηγεσία.
    Ανώτατο όργανο πλήρους  διοίκησης των Ε.Δ είναι ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ.
    Η εξέλιξη των ένστολων στελεχών του Υπουργείου αποφασίζεται αποκλειστικά από ένστολους με αντικειμενικά προσδιορισμένα κριτήρια.
    Η προστασία αποκατάσταση και ενδυνάμωση του ηθικού των Ενόπλων Δυνάμεων.
    Η αποκατάσταση του κύρους των Ενόπλων Δυνάμεων ως εργαλείου της Εθνικής Άμυνας και στήριξης της Διπλωματίας.
    Ο σεβασμός στην Ιστορία τους και στα Στελέχη τους (εν ενεργεία και εν αποστρατεία).
    Η κατανόηση ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις δεν αποτελούν λάφυρο της εκάστοτε πολιτικής ελίτ, αλλά εκ του συντάγματος υπάρχουν και λειτουργούν υπέρ του λαού και του Έθνους.
    Κατά προτεραιότητα, αναπλήρωση των μισθολογικών απωλειών στελεχών
και προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας καθώς και
συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων και συντάξεων αποστράτων.
    Αναδιοργάνωση της δομής του στρατεύματος (κάθετη και οριζόντια) σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα
    Επίλυση μέσω θεσμικών παρεμβάσεων, χρονιζόντων προβλημάτων του προσωπικού των ΕΔ, σε θέματα διαβίωσης, μεταθέσεων, εξέλιξης, ασφάλειας και υγείας
    Επένδυση στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις του Μέλλοντος, με ορθολογιστικό επαναπροσδιορισμό των απαιτήσεων-δυνατοτήτων και εξοπλισμό αυτών σε συνάρτηση με τις τρέχουσες και μελλοντικές προκλήσεις, ανασχεδίαση της παρεχομένης εκπαίδευσης, και συνεχή επιμόρφωση των στελεχών.
    Επανεξέταση των αιτημάτων κατασκευής Τεμένους σε εκτάσεις και υποδομές που ανήκουν κατά κυριότητα στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας.
           Ενεργοποίηση και επανασύσταση Ειδικής Εφεδρικής Μονάδας Μηχανικών και Τεχνικών Έργων, στελεχωμένη από εφέδρους Μηχανικούς ή Τεχνικούς των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας
Θεσμοθέτηση νέων διαδικασιών για προμήθειες και εξοπλισμούς, για τη διασφάλιση πλήρους διαφάνειας, την ταχεία ικανοποίηση των αναγκών και την εξοικονόμηση πόρων.
Αναδιοργάνωση παραγωγικών Μονάδων – Εργοστασίων για μείωση του κόστους λειτουργίας με παράλληλη αύξηση της παραγωγικότητας και έξοδο στις διεθνείς αγορές για διάθεση των προϊόντων.
Ανάπτυξη – αναδιοργάνωση υπαρχόντων ερευνητικών κέντρων και ανάπτυξη συνεργασίας με αντίστοιχα ερευνητικά κέντρα εντός και εκτός Ελλάδος, για καλύτερη ενσωμάτωση και εκμετάλλευση της τεχνολογίας με παράλληλη εξοικονόμηση πόρων

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
Το ανθρώπινο δυναμικό βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής των "Ανεξάρτητων Ελλήνων" και αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο και τον κύριο πυλώνα-συστατικό των μελλοντικών Ε.Δ.  Οι τομείς έμφασης στους οποίους στοχεύουμε είναι:
Ηθικό-Πειθαρχία
Αποκατάσταση του κύρους των Ενόπλων Δυνάμεων, των εν ενεργεία και αποστρατεία στελεχών και της κοινωνικής τους θέσης.
Αναθεώρηση του νομικού πλαισίου των αναχρονιστικών διατάξεων του Σ.Π.Κ
Ιεραρχία – Εξέλιξη
Τροποποίηση του νόμου Ν.3883/2010 «Περί Ιεραρχίας και Προαγωγών» προκειμένου να καθορισθούν συγκεκριμένοι κανόνες (κριτήρια – μόρια – προϋποθέσεις) προαγωγών, μεταθέσεων και τοποθετήσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, στερώντας τη δυνατότητα κομματικών παρεμβάσεων στις επιλογές της Ηγεσίας των Επιτελείων. Αναθεώρηση του ισχύοντος νόμου περί «Ιεραρχίας και εξελίξεως των Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων» ώστε να παύσει η επικίνδυνη «ΔΕΚΟ - ΠΟΙΗΣΗ» των, με στόχο την εφαρμογή πραγματικής και όχι κομματικής αξιοκρατίας.
     Τροποποίηση των σχετικών άρθρων του Ν.3883/2010 που αφορούν στην αρχαιότητα μεταξύ των ομοιοβάθμων αξιωματικών, για τη διασφάλιση της συνοχής και της ιεραρχίας των ΕΔ.

        Αποκατάσταση των αδικιών και εδραίωση της αξιοκρατίας σε όλες τις βαθμίδες, προκειμένου τα στελέχη να αισθάνονται ασφαλή σε ότι αφορά στην επαγγελματική τους εξέλιξη, η οποία στηρίζεται στα ουσιαστικά και τυπικά τους προσόντα, στην προσωπική τους επίδοση και απόδοση, στην ανιδιοτέλειά τους και στην προσήλωσή τους στο καθήκον και στη νομιμότητα.
Πολιτική Χρησιμοποίησης – Μεταθέσεων
Δημιουργία θεσμικού πλαισίου, για την κατοχύρωση του δικαιώματος κατά προτεραιότητα τοποθέτησης στην περιοχή προτίμησης και συνυπηρέτηση συζύγων με την εφαρμογή ευέλικτου συστήματος ένταξης, πρόσληψης και αποχώρησης από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων.
Υγεία – Περίθαλψη
Δημιουργία ενιαίου και ευέλικτου συστήματος - δικτύου νοσοκομείων, κέντρων υγείας και ιατρείων των ΕΔ ή συμβεβλημένων μ’ αυτές, ώστε να καλύπτεται το σύνολο των αναγκών των Μονάδων σε όλη την επικράτεια, και υπό όλες τις συνθήκες. 
    Διατήρηση και βελτίωση της παρεχόμενης υγειονομικής υποστήριξης, από τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία, προς τα εν ενεργεία και τα εν αποστρατεία στελέχη.
    Διατήρηση και αναβάθμιση των Στρατιωτικών Νοσοκομείων στις εθνικά ευαίσθητες περιοχές, και όχι στη μετατροπή τους σε απλά κέντρα υγείας.
Διαβίωση-Υποδομές-Ασφάλεια Εργασίας
Εξασφάλιση όλων εκείνων των υλικών και ηθικών εχεγγύων, ώστε τα στελέχη των ΕΔ ανεπηρέαστοι και απερίσπαστοι να επιτελούν το καθήκον στο οποίο έχουν ταχθεί.  Άρρηκτα συνδεδεμένα με το παραπάνω είναι η στέγαση, το μισθολόγιο, το ωράριο εργασίας, οι συνθήκες διαβίωσης και εργασίας, και η περίθαλψη.
Επιπλέον, θα γίνει πλήρης δραστηριοποίηση των γραφείων μέριμνας στρατιωτικού προσωπικού μέχρι επιπέδου σχηματισμού, για την επίλυση των προβλημάτων καθημερινότητας, σε συνεργασία με ιδιωτικούς φορείς και με την εκμετάλλευση της τεχνολογίας.
Μετά την συγχώνευση και σύμπτυξη Μονάδων και δραστηριοτήτων, εκπόνηση και υλοποίηση προγραμμάτων ανανέωσης και εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεων των Μονάδων με προγράμματα και τεχνολογίες προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της τεχνολογίας και προστασίας του περιβάλλοντος.
Πώληση με ευνοϊκούς όρους οικοπέδων (που θα προκύψουν από την απενεργοποίηση στρατοπέδων) σε ακριτικές και παραμεθόριες περιοχές, σε όσα στελέχη επιθυμούν να εγκατασταθούν μόνιμα στις  περιοχές αυτές.
Πολιτικό προσωπικό
Αξιοποίηση του πολιτικού προσωπικού σε θέσεις ανάλογες των δυνατοτήτων και προσόντων του, μακριά από νοοτροπίες και προκαταλήψεις του παρελθόντος, αναγνωρίζοντας ως μοναδικό κριτήριο την αξία του ατόμου.
Ρύθμιση και επανεξέταση θεμάτων αποζημίωσης των υπαλλήλων των ΕΔ στα επίπεδα των αντιστοίχων των λοιπών υπουργείων.
Στρατιωτική Θητεία
Ουσιαστική αξιοποίηση των στρατευμένων στο διάστημα της θητείας τους ανάλογα με τα ιδιαίτερα προσόντα και σπουδές τους, σε κρίσιμες ειδικότητες.
Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης - ψυχαγωγίας και επαγγελματικής κατάρτισης των στρατευσίμων.
Καθιέρωση, μετά από δημόσια διαβούλευση και σε εθελοντική βάση, στράτευσης του γυναικείου πληθυσμού, με θεσμοθέτηση κινήτρων.
Επιστράτευση
Εκπόνηση και εφαρμογή σύγχρονου σχεδίου επιστράτευσης με τον επαναπροσδιορισμό των απαιτήσεων και την εκμετάλλευση της τεχνολογίας.
ΔΟΜΗ – ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
Η αναδιοργάνωση, ο εκσυγχρονισμός των ΕΔ και η προσαρμογή τους στις σύγχρονες επιχειρησιακές απαιτήσεις και τις τεχνολογικές και τακτικές αντιλήψεις, αποτελούν επιδίωξη πρώτης προτεραιότητας. Γενικός κανόνας και αντίληψη για την αναδιοργάνωση των ΕΔ θα είναι η δημιουργία μικρών ευέλικτων και αποτελεσματικών Δυνάμεων. Τα κυριότερα σημεία δράσης είναι:
Αναδιοργάνωση της δομής και των οργανογραμμάτων του Υπουργείου, των Επιτελείων και των Μονάδων, ώστε να είναι εναρμονισμένες με την διεθνή πρακτική, τις νέες τεχνολογίες και την αποκτηθείσα εμπειρία
Εκσυγχρονισμός του Συστήματος Χειρισμού Κρίσεων, προκειμένου να είναι σε θέση να ανταποκριθεί αποτελεσματικά σε ενδεχόμενες κρίσεις.
    Σύνταξη Στρ/τικής Αξιολογήσεως Καταστάσεων.
    Αναθεώρηση της Πολιτικής Εθνικής Αμύνης (ΠΕΑ).
    Καθορισμός Εθνικών Στρατηγικών Στόχων και Εθνικών Αντικειμενικών Σκοπών που θα διασφαλίζουν τα εθνικά συμφέροντα.
    Καθορισμός της αποστολής και του έργου των Ενόπλων Δυνάμεων.
    Σύνταξη Δομής Δυνάμεων από κάθε κλάδο
    Θέλουμε Ένοπλες Δυνάμεις, με απλή και ευέλικτη οργάνωση, επιχειρησιακή ικανότητα και αποτελεσματικότητα, ικανές να ανταποκρίνονται στο σύγχρονο και δυναμικό επιχειρησιακό πεδίο, και να αποτελούν πραγματική δύναμη αποτροπής.
    Μεθοδική μελέτη απαιτούμενης διάρκειας της θητείας ώστε η επάνδρωση των μονάδων να επιτρέπει την σύγχρονη εκπαίδευση και την επιχειρησιακή ετοιμότητα και όχι πολιτικές πελατειακές σκοπιμότητες.
    Αναδιοργάνωση με συγχώνευση και εκσυγχρονισμό Μονάδων και δραστηριοτήτων προκειμένου να καταστούν ικανές να δράσουν αποτελεσματικά σε σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον. Περιορισμός του αριθμού των στρατοπέδων, τα οποία θα είναι λειτουργικά και θα εξυπηρετούν το αμυντικό δόγμα της χώρας και όχι τα “πολιτικά καφενεία”.
    Είμαστε κάθετα αντίθετοι στην μετατροπή των στρατοπέδων που χτίστηκαν και εξοπλίστηκαν με το υστέρημα του Έλληνα φορολογούμενου, σε νέα στρατόπεδα Guantanamo για την συγκέντρωση των λαθρομεταναστών.
           Επανένταξη του οργανογράμματος των Ενόπλων Δυνάμεων, κρίσιμων Υπηρεσιών όπως η Υδρογραφική Υπηρεσία, η Μετεωρολογική Υπηρεσία, η Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού και οι Μονάδες Αεροφωτογράφισης της Πολεμικής Αεροπορίας με σκοπό αφενός την συνδρομή τους στην Κτηματογράφηση της χώρας και αφετέρου την πάταξη της αυθαίρετης δόμησης και την καταπάτησης δημοσίων γαιών και αιγιαλού, και εκσυγχρονισμός των τεχνικών και τεχνολογικών υποδομών τους κατά προτεραιότητα.
           Ενεργοποίηση των Λεσχών Εφέδρων όλων των ειδικοτήτων και των Όπλων και Σωμάτων, τακτική επανεκπαίδευση και συντήρηση στις κατά τόπους μονάδες και επανεξέταση όλων των Λευκών Φύλλων Πορείας Εφέδρων με σκοπό την οριστικοποίηση του καταλόγου Εφέδρων και την ταξινόμησή του ανά ειδικότητα και Όπλο – Σώμα.
Ορθολογικός προγραμματισμός για την απομάκρυνση των μη  απαραίτητων στρατοπέδων από τα αστικά κέντρα, σύμφωνα και με τις απαιτήσεις της νέας δομής και σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, για τη δημιουργία πρασίνου.
Ίδρυση ειδικών συνδέσμων με το Υπουργείο Εξωτερικών και άλλα κρίσιμα Υπουργεία και ενίσχυση της στρατιωτικής διπλωματίας.
Δημιουργία Ενιαίου φορέα αεροεφαρμογών με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια (Ν.Π.Δ.Δ)
Δημιουργία αμιγώς Στρατιωτικής Υπηρεσίας Πληροφοριών επιφορτισμένης με θέματα εθνικής ασφάλειας.
           Ενεργοποίηση και επανασύσταση Ειδικής Εφεδρικής Μονάδας Μηχανικών και Τεχνικών Έργων, στελεχωμένη από εφέδρους Μηχανικούς ή Τεχνικούς των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, η οποία, συνεπικουρούμενη από ειδικευμένο πολιτικό προσωπικό (κατά προτίμηση άνεργο), θα αναλαμβάνει στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων από τον προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων, την μελέτη, εκτέλεση, επίβλεψη και λειτουργία μικρών ή μεσαίων τεχνικών έργων (μικρά φράγματα, εγγειοβελτιωτικές εργασίες, μικρά έργα οδοποιίας, μικρά λιμενικά έργα, ελικοδρόμια, μικρά αεροδρόμια, στρατώνες, καταφύγια, αποθήκες) ανά την επικράτεια. Η Μονάδα θα διαθέτει και εργατικό δυναμικό που θα αποτελείται από εθελοντές ποινικούς χαμηλής παραβατικότητας στο πλαίσιο εκτέλεσης της ποινής τους.
Δημιουργία Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας υπό τον πρωθυπουργό, με την συμμετοχή των συναρμοδίων υπουργών και των αρχηγών των Επιτελείων των Ε.Δ και των Σωμάτων Ασφαλείας.
Διοίκηση και Έλεγχος
Ανάπτυξη και λειτουργία ενός σύγχρονου, αξιόπιστου, ενοποιημένου Συστήματος Διοικήσεως και Ελέγχου των Επιχειρήσεων και για τους τρεις κλάδους των ΕΔ
Δημιουργία σε επίπεδο Γενικών Επιτελείων, Δνσης μελετών η οποία θα εισηγείται με επιστημονικό τρόπο και εργαλεία (risk analysis, operations research), ΟΛΕΣ τις μείζονες αλλαγές στις Δομές, οργάνωση, υποστήριξη κλπ
Θεσμοθέτηση μηχανισμού υψηλού επιπέδου για την εξασφάλιση διαρκούς και ολοκληρωμένης εικόνας για τα τρέχοντα ζητήματα εθνικής ασφάλειας.
Διακλαδικότητα.
Μεγιστοποίηση των προσπαθειών για ενδυνάμωση της υφιστάμενης διακλαδικότητας, η οποία ως  πολλαπλασιαστής ισχύος θα προσδώσει νέα ώθηση στις επιχειρησιακές δυνατότητες των ΕΔ. 
Συνεκμετάλλευση των υποδομών και δημιουργία κοινών αποθηκών των τριών κλάδων για κοινό-ομοιότυπο εξοπλισμό.
Προϋπολογισμός Μονάδων – Επιτελείων
Επανεξέταση και αναθεώρηση των προβλέψεων του Μεσοπρόθεσμου προγράμματος, αναφορικά με τις περικοπές κατά 80% των δαπανών των λειτουργικών εξόδων των Ε.Δ μέχρι το 2015.
Σύνταξη και εκτέλεση Προϋπολογισμών από μηδενική βάση.  Οι Π/Υ θα συντάσσονται και θα παρουσιάζονται στα προϊστάμενα επιτελεία για έγκριση, από τους Δκτες των Μονάδων – Σχηματισμών με οικονομική αυτοτέλεια, οι οποίοι θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη εκτέλεσή του.
Θεσμοθέτηση διαδικασίας ελέγχου της προόδου-εξέλιξης των Π/Υ το 1ο τετράμηνο του τρέχοντος Π/Υ (Mid-year review).
Πρόβλεψη μαζί με τον ετήσιο και για υποβολή Π/Υ πενταετίας .
Σύνδεση On line όλων των γραφείων οικονομικού με τα επιτελεία.
Διπλογραφικό Σύστημα
Θεσμοθέτηση και εφαρμογή διπλογραφικού σε όλες τις οικονομικές διαδικασίες - συναλλαγές, των Ε.Δ
Διαχείριση γνώσης-πληροφορίας
Δημιουργία Δνσεων στο ΓΕΕΘΑ και στα επιτελεία, Διαχείρισης της Γνώσης και Πληροφορίας (Information-Knowledge management). Το μήνυμα είναι:  Oποιος ελέγχει την γνώση ΚΕΡΔΙΖΕΙ !!
ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΙΣ Ε.Δ ΤΟΥ 21ΟΥ ΑΙΏΝΑ
Η απόκτηση και η επένδυση σε Ε.Δ του 21ου αιώνα είναι στόχος 1ης προτεραιότητας, με παρεμβάσεις όπως:
Μελέτη και εφαρμογή προγράμματος τεχνολογικής υποδομής για τον "στρατιωτικό του 21ου αιώνα".
Εξασφάλιση ότι οι Ε.Δ έχουν την απαιτούμενη εκπαίδευση για τις νέες προκλήσεις
Ηγεσία με υπευθυνότητα και διαφάνεια
Αναδιαμόρφωση κριτηρίων – διαδικασίας για την επιλογή υποψηφίων για τις θέσεις ΑΓΕΕΘΑ, Αρχηγών Γενικών Επιτελείων και Διοικητών Μειζόνων Σχηματισμών, και την επιλογή τους από την Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας της Βουλής.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Η προσφορά έργου από τις ΕΔ στον κοινωνικό σύνολο, είναι ιστορικά δεδομένη και οπωσδήποτε απαραίτητη.  Στα πλαίσια αναδιοργάνωσης των ΕΔ, θα επανασχεδιαστούν οι διαδικασίες διάθεσης – εκπαίδευσης, όπως αναθεώρηση των απαιτήσεων εξοπλισμού των Μονάδων, προκειμένου να βελτιωθεί η ικανότητα συμβολής στην αντιμετώπιση δυσμενών καταστάσεων (σεισμοί, καταστροφές από καιρικές συνθήκες, αποκλεισμοί κατοίκων απομακρυσμένων περιοχών). 
Επιπλέον, θα συγκροτηθεί ενιαίος φορέας αεροεφαρμογών με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, ο οποίος να είναι σε θέση να εκτελεί αποδοτικά τις αεροπορικές δραστηριότητες του συνόλου των Δημοσίων απαιτήσεων  (αεροδιακομιδές ασθενών και τραυματιών, στο πλαίσιο των υποχρεώσεων του ΕΚΑΒ, αεροψεκασμούς, αερολιπάνσεις κλπ).
Στενότερη σύνδεση των Ενόπλων Δυνάμεων και πολυεπίπεδη συνεργασία τους με την κοινωνία.
ΝΑΤΟ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
Ισχυροποίηση της Αμυντικής Διπλωματίας με στόχο την προάσπιση των Εθνικών θέσεων, και θέσπιση φορέα συντονισμού όλων των εμπλεκομένων εθνικών φορέων για την προώθηση εθνικών θέσεων, την εμπλοκή της εγχώριας Αμυντικής Βιομηχανίας και εγχώριων κατασκευαστικών εταιριών σε προγράμματα του ΝΑΤΟ ΕΕ, σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία.
Συμμετοχή, στο μέτρο που απαιτείται, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι πρόσφατα εμφανισθείσες "ασύμμετρες" απειλές.  Κατάλληλη εκπαίδευση προσωπικού και προμήθεια απαραίτητου εξοπλισμού, ιδιαίτερα για την αντιμετώπιση ραδιοβιοχημικής απειλής
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ
Ο κατάλληλος εξοπλισμός των ΕΔ, σύμφωνα με τα τελευταία επιτεύγματα της τεχνολογίας, με κριτήριο κόστους / αποτελεσματικότητας και η υλοποίηση των εξοπλιστικών προγραμμάτων με το μικρότερο δυνατό κόστος και με απόλυτη διαφάνεια, αποτελούν βασικές μας επιδιώξεις.
    Απόλυτη διαφάνεια και ορθολογικός προγραμματισμός των εξοπλιστικών δαπανών με βάση τις πραγματικές επιχειρησιακές ανάγκες και όχι το μέγεθος της μίζας.
Τα μέτρα που θα ληφθούν για την υλοποίηση του στόχου αυτού είναι η θεσμοθέτηση νέων διαδικασιών, η δημιουργία μητρώου κατασκευαστών – προμηθευτών όπου θα κατατάσσονται ανάλογα με τη φερεγγυότητά τους, η καθιέρωση ουσιαστικού πόθεν έσχες για όλους τους εμπλεκόμενους στη διαδικασία προμήθειας και η καθιέρωση ανεξάρτητης αρχής ελέγχου προμηθειών (Σώμα Oικονομικών Eλεγκτών).
        Καθιέρωση του θεσμού της Αμυντικής Χορηγίας από την Ομογένεια ή επιφανείς Έλληνες επιχειρηματίες της χώρας ή του εξωτερικού με σκοπό την συγκέντρωση κεφαλαίων τα οποία θα τεθούν σε ειδικό λογαριασμό της Τράπεζας της Ελλάδος, και θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση αμυντικών προμηθειών.
           Σταδιακή μετατόπιση μέρους των προς προμήθεια υλικών και εξοπλισμού των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας σε ελληνικές εταιρίες του κλάδου με σκοπό την τόνωση της Ελληνικής Αμυντικής Βιομηχανίας
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ουσιαστική και διαρκής θα είναι η παρέμβαση μας στα θέματα επιχειρησιακής και ακαδημαϊκής εκπαίδευσης, με γνώμονα την ουσιαστική αναβάθμιση της, με δέσμη μέτρων όπως:
          Επαναφορά της πρόνοιας στους κανονισμούς και στο Νόμο, ότι υποψήφιοι προς φοίτηση στις Παραγωγικές Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας θα πρέπει να είναι Έλληνες Πολίτες. Για τους Ανεξάρτητους Έλληνες, απαράβατος όρος συμμετοχής στις ειδικές αυτές εξετάσεις θα είναι όχι μόνο η Ελληνική ιθαγένεια, αλλά και το Ελληνικό γένος που έχει να κάνει με το αίμα. Το όμαιμον είναι η μία από τις συνιστώσες του έθνους.
          Απόσπαση των Στρατιωτικών Σχολών και των Παραγωγικών Ακαδημιών των Σωμάτων Ασφαλείας από τις Πανελλαδικές εξετάσεις. Καθιέρωση ειδικών κριτηρίων εισαγωγής εκτός Πανελλαδικών σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες του λειτουργήματος των ενστόλων πολιτών του Κράτους, του αμυντικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού του και των σύγχρονων αναγκών άμυνας και ασφάλειας.
Συμμετοχή σε Διεθνείς εκπαιδεύσεις και ασκήσεις υψηλού επιπέδου και βαθμού δυσκολίας του Εξωτερικού και σχεδίαση-εκτέλεση αντίστοιχων στο Εσωτερικό με διεθνή συμμετοχή.
Αναθεώρηση, προσαρμογή και αντιστοίχηση με τα ΑΕΙ-ΤΕΙ, τόσο των τίτλων σπουδών όσο και της παρεχόμενης εκπαίδευσης στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) - ΣΣΕ, ΣΝΔ και ΣΙ - και τις Σχολές Μονίμων Υπαξιωματικών.
Αναγνώριση των τίτλων σπουδών των παραπάνω σχολών ως προπτυχιακών σε συνεργασία με τα ΑΕΙ.  Αναθεώρηση του νόμου για τα ΑΣΕΙ.  Τροποποίηση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου  (άρθρο 4 του Ν3187/03) με στόχο να είναι σε θέση τα ΑΣΕΙ να χορηγούν μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών, σε γνωστικές κατευθύνσεις που τα Πανεπιστήμια δεν χορηγούν
Ενσωμάτωση και αντιστοίχηση των πτυχίων των Παραγωγικών Σχολών στο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων που έχει θεσμοθετήσει το Υπουργείο Παιδείας.
Χαρακτηρισμός των Ανώτατων Σχολών Πολέμου και Εθνικής Άμυνας, ως Ανώτατων Μεταπτυχιακών Εκπαιδευτικών Κέντρων, με αναγνώριση του πτυχίου της ΑΔΙΣΠΟ ως μεταπτυχιακού τίτλου. (υποχρεωτική φοίτηση ΟΛΩΝ όσων επιθυμούν προαγωγή σε Ταξίαρχο)
Συμμετοχή των Ανωτάτων Στρατιωτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ) και κατά επέκταση του Υπουργείου Άμυνας  σε ερευνητικά προγράμματα (security, space, κλπ) μέσω ΣΔΙΤ (Συμπράξεις Δημοσίου & Ιδιωτικού Τομέα).
Δημιουργία Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών - Ερευνών και Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών Εθνικής Άμυνας, σε συνεργασία με την Διακλαδική Σχολή Πολέμου των ΕΔ, τη Σχολή Εθνικής Άμυνας και τα ΑΕΙ.
Θέματα Μετοχικών Ταμείων
Οι “Ανεξάρτητοι Έλληνες” δεσμεύονται ρητά ότι:
Τα Μετοχικά Ταμεία των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας θα  διατηρήσουν την Διοικητική και Οργανική τους αυτοτέλεια (Ασφαλιστικός Φορέας Ένστολων) και θα διοικούνται από στρατιωτικό/αστυνομικό διοικητή (οικονομικού) ως ξεχωριστή Μονάδα εντός του Σώματος της Οικογένειας των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, ενώ θα καταβληθεί προσπάθεια, εντός τετραετίας, να αποκατασταθούν οι απώλειες των στελεχών στο αρχικό επίπεδό τους.
Οι απόστρατοι θα συμμετέχουν σε όλες τις διαδικασίες διαβούλευσης – λήψης αποφάσεων που αφορούν στα ΜΤ των ΕΔ και σε θέματα που τους αφορούν.
Είναι απέναντι σε κάθε προσπάθεια ένταξης των ΜΤ των ΕΔ στο Υπουργείο Εργασίας, που θα σημάνει την κλοπή της περιουσίας των και όχι μόνον.
Δεν θα διαταραχθεί η λειτουργία των Ειδικών Κλάδων Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων (ΕΚΟΕΜ).
Θα αξιοποιηθούν πλήρως προς το συμφέρον των δικαιούχων και σύμφωνα με προτάσεις όλων των ενώσεων αποστράτων και συνδέσμων, τα περιουσιακά στοιχεία των ταμείων που έχουν παραχωρηθεί με αποικιακές συμβάσεις ή έχουν παντελώς εγκαταλειφθεί.
Αναλογιστικές μελέτες θα γίνουν άμεσα στα ΜΤ για να αποτυπωθεί πλήρως η κατάσταση, οι προοπτικές και να εξασφαλισθεί η βιωσιμότητα τους.
Πάγια θέση μας είναι το απαράδεκτο πρόσφατο κούρεμα των ταμείων, μετά από πλήρη ανάλυση των δεδομένων, εκπόνηση αναλογιστικών μελετών, εξέταση δανειοδότησης κλπ, να μην επηρεάσει και επιφέρει απώλειες στο μέρισμα και στα λοιπά βοηθήματα των δικαιούχων.
Θέματα Αποστράτων:
Οι εν ενεργεία και οι απόστρατοι δεν ανήκουν στα ρετιρέ.
Οι “Ανεξάρτητοι Έλληνες” θα άρουν τον άδικο και ακατανόητο, “ρατσιστικό” διαχωρισμό των Ελλήνων απόστρατων Αξιωματικών, που εισήγαγε το ΠΑΣΟΚ, δεσμεύεται να αποκαταστήσει το κύρος των στελεχών των Ενόπλων μας Δυνάμεων και να αποσύρει τα σχετικά νομοθετήματα.
Οι “Ανεξάρτητοι Έλληνες” θα μελετήσουν την αξιοποίηση των αποστράτων Αξιωματικών, επ’ ωφελεία της κοινωνίας, εκμεταλλευόμενη την πολύχρονη εργασιακή και γενικότερη εμπειρία των εα στελεχών.  Στο παραπάνω πλαίσιο θα προβλεφθεί συγκρότηση συμβουλευτικών οργάνων παρά των Αρχηγών των Γενικών Επιτελείων, αποτελούμενων από ε.α. Αρχηγούς και Ανωτάτους Αξιωματικούς βάσει θεσμικού πλαισίου, κατά τα πρότυπα άλλων χωρών, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Αμυντικών Αναλύσεων (ΙΑΑ), τη Σχολή Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ) και το Σύνδεσμο Επιτελών Εθνικής Άμυνας (ΣΕΕΘΑ).
Οι “Ανεξάρτητοι Έλληνες” είναι κάθετα αντίθετοι στη σκέψη για μετατροπή των Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών από ΝΠΔΔ σε ΝΠΙΔ καθόσον δεν εμπίπτουν στην κατηγορία των χρηματοδοτούμενων ΝΠΙΔ και τυχόν μετατροπή τους έχει μόνο ως στόχο την απαξίωση τους.  Οι “Ανεξάρτητοι Έλληνες” δεσμεύονται για την επαναφορά τους σε ΝΠΔΔ.
    Τονίζουμε και αναγνωρίζουμε τον ρόλο των Ενώσεων Αποστράτων, την ιδιαίτερη σημασία τους και τον ενεργητικό κοινωνικό τους ρόλο.
    Οι στρατιωτικοί δεν θέλουν ειδική οικονομική μεταχείριση, απαιτούν δικαιοσύνη και ισονομία. Ο λάθος πολλαπλασιαστής, τριπλασίασε τις περικοπές μισθών και συντάξεων.
    Δεν αγνοούμε ότι οι απόστρατοι αποτελούν το χθες και οι εν ενεργεία συνάδελφοι τους το σήμερα του στρατού. Τιμούμε τη μνήμη αυτών που θυσιάστηκαν για την πατρίδα.
ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Κύριο μέλημα μας είναι η αναβάθμιση και εξυγίανση της Αμυντικής Βιομηχανίας.  Σε αυτή την κατεύθυνση, θα γίνει αναδιοργάνωση και εκσυγχρονισμός της και θα εκπονηθούν στρατηγικοί στόχοι 20ετιας, με:
Εξωστρεφή προσανατολισμό στην παγκόσμια αγορά
Ανάπτυξη Τεχνολογιών αιχμής και Καινοτομική δραστηριότητα
Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας,
Επέκταση σε παρεμφερείς αγορές
Αναβάθμιση των παραγωγικών δυνατοτήτων και υποδομών
Βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων, με εξορθολογισμό των δαπανών.
ΕΡΕΥΝΑ – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Η έρευνα, τεχνολογία και ανάπτυξη αποτελεί μια σημαντική παράμετρο και πολλαπλασιαστή δυνάμεων.  Οι παρεμβάσεις μας εστιάζουν σε:
Καθορισμό στόχων έρευνας & τεχνολογίας σε βάθος 20ετιας
Αναδιοργάνωση των Κέντρων Ερευνών των ΕΔ, στελέχωσή τους με κατάλληλο προσωπικό, διάθεση των αναγκαίων πόρων και εξασφάλιση πλήρους συνεργασίας με τα αντίστοιχα Κέντρα Ερευνών της Ελλάδας και του Εξωτερικού
Εντονότερη συμμετοχή στο 4ο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης σε δράσεις που αφορούν  ενέργεια, περιβάλλον (ΑΠΕ , αφαλάτωση, ψηφιακή σύγκλιση κλπ).
Εφαρμογή προγράμματος τεχνολογικής υποδομής για τον “στρατιώτη του μέλλοντος”
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Σημαντικές και καινοτόμες είναι οι παρεμβάσεις μας στον τομέα του περιβάλλοντος με δράσεις όπως:
Δημιουργία Διευθύνσεων-Τμημάτων Προστασίας Περιβάλλοντος στους στρατιωτικούς σχηματισμούς, για την παρακολούθηση θεμάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.
Μείωση της καταναλισκόμενης ενέργειας κατά 20%.
Απομάκρυνση - αντικατάσταση όλων των ρυπογόνων υπηρεσιακών ειδικών οχημάτων και συσκευών με νέα, χαμηλού κόστους και αντιρρυπαντικής τεχνολογίας οχήματα.

Το τελικό Πρόγραμμα Εθνικής Άμυνας έχει ενσωματωμένες τις προτάσεις του Αντώνη Λ. Βασιλείου
(Αντιστράτηγος (εα) - Πολιτικός Μηχανικός, τ. Στρ/κός Σύμβουλος ΟΑΣΕ επί συμβατικών Εξοπλισμών, MSc.  Επιχειρησιακός Ερευνητής
Πολιτευτής Εκλογικής Περιφέρειας Άρτας, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ)
 


25/4/2013
Παπασπύρος Μπάμπης
Ταξίαρχος Π.Α ε.α
Πολιτευτής Ν. Λάρισας & Αναπληρωτής Κοινοβουλευτικού Ελέγχου Τομέα Εθνικής Άμυνας

2 σχόλια:

 1. Καλά τα προγράμματα και τα θα ...
  Για την ανθρώπινη ζωή που χάθηκε σήμερα κουβέντα
  http://www.defencenet.gr/defence/item/a%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1-%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%87%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%8D-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CF%82-%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CF%85%CF%82

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΑΧΑΪΑΣ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΤΑΒΡΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΜΕΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΜΠΑΜΠΗ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ

  κ. Παναγιωτόπουλε, να προβείτε σε άμεσες ενέργειες, ώστε να αρθούν τα άδικα μέτρα που διαλύουν τους στρατιωτικούς και τις οικογένειές τους.

  Σύμφωνα με δημοσιεύματα του τύπου άλλη μια αυτοκτονία ενός συνέλληνα, ήρθε να προστεθεί στις χιλιάδες που έχουν σημειωθεί τα τελευταία τρία χρόνια, λόγω των καταστροφικών μνημονίων.
  Αυτή την φορά πρόκειται για έναν υπολοχαγό του Στρατού Ξηράς, που σύμφωνα πάντα με δημοσιεύματα, φέρεται να αυτοκτόνησε πέφτοντας από το μπαλκόνι του σπιτιού του λόγω οικονομικών προβλημάτων.
  Ο υπολοχαγός που ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο μικρών παιδιών, είχε αφήσει σημείωμα στο οποίο εξηγούσε τους λόγους της απόφασής του.
  Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες σε καμιά περίπτωση δεν επιθυμούν να καπηλευθούν το περιστατικό, όμως οφείλουν να φέρουν την ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων προ των ευθυνών τους.
  Σας είχαμε καταστήσει σαφές και σας είχαμε συστήσει επανειλημμένως κ. Υπουργέ της Εθνικής Άμυνας, να αντιληφθείτε ότι είναι αδύνατο να επιβιώσουν οι στρατιωτικοί και οι οικογένειες τους.
  Σε προηγούμενες δηλώσεις μας σας προειδοποιούσαμε κ. Παναγιωτόπουλε, ότι τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων οδηγούνται συνειδητά και βάση σχεδίου στην εξαθλίωση και στην καταρράκωση του ηθικού τους. Δυστυχώς επαληθευτήκαμε...
  Κύριε Υπουργέ, οι στρατιωτικοί είναι πολίτες που έχουν ίσα δικαιώματα με όλους τους Έλληνες και απαιτούν ίση μεταχείριση και ισονομία όπως προστάζει και το Σύνταγμα της Ελλάδας.
  Σας ζητάμε κ. Παναγιωτόπουλε, να προβείτε σε άμεσες ενέργειες, ώστε να αρθούν τα άδικα μέτρα που διαλύουν τους στρατιωτικούς και τις οικογένειές τους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Τα σχόλια δημοσιεύονται με μια καθυστέρηση και αφού τα δει κάποιος από τη διαχείριση...και όχι για λογοκρισία αλλά έλεγχο για: μη αναφορά σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, διευθύνσεις, προσβλητικά, υποτιμητικά και υβριστικά μηνύματα ή δεσμούς (Link) με σεξουαλικό περιεχόμενο.
Η φιλοξενία και οι αναδημοσιεύσεις άρθρων τρίτων, τα σχόλια και οι απόψεις των σχολιαστών δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις απόψεις του ιστολογίου μας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη γι’ αυτά. Προειδοποίηση: Περιεχόμενο Αυστηρώς Ακατάλληλο για εκείνους που νομίζουν ότι θίγονται προσωπικά στην ανάρτηση κειμένου αντίθετο με την ιδεολογική τους ταυτότητα ή άποψη, σε αυτούς λέμε ότι ποτέ δεν τους υποχρεώσαμε να διαβάσουν το περιεχόμενο του ιστολογίου μας.