Ραχήλ Μακρή: Οι "ημέτεροι" γλιτώνουν, οι φτωχοί πληρώνουν....

Μεγάλα λόγια και μηδενικό αποτέλεσμα στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής - Οι "ημέτεροι" γλιτώνουν, οι φτωχοί πληρώνουν
Το Υπουργείο Οικονομικών μέσω της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων δημοσίευσε επικαιροποιημένα στοιχεία μεγαλο-οφειλετών του δημοσίου. Νομικά Πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα και ιδιώτες παρουσιάζονται σε ξεχωριστές καταστάσεις.
Αυτό που δεν αναλύεται στις συγκεκριμένες λίστες είναι η αποτελεσματικότητα της Κυβέρνησης στην είσπραξη των οφειλών.
Το ζήτημα κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικό καθώς ακόμα και η μερική είσπραξη των οφειλόμενων ποσών θα μπορούσε να ανακουφίσει την μέση ελληνική οικογένεια από την οικονομική επιδρομή φόρων και έκτακτων εισφορών.
Προκειμένου να διερευνηθούν οι κυβερνητικοί χειρισμοί στο θέμα κατατέθηκαν από την τομεάρχη Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Βουλευτή ΠΕ Κοζάνης κα Ραχήλ Μακρή, οι με αριθμ. πρωτ. 10802/1088 και 10803/1089 Ερωτήσεις και Αιτήσεις Κατάθεσης Εγγράφων.
Είναι καιρός να μάθουμε την πραγματική αλήθεια για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.

Επισυνάπτονται οι ανωτέρω αναφερόμενες ερωτήσεις.

Γραφείο Τύπου Ραχήλ Μακρή
Βουλής 4,10562 Αθήνα,Τηλ.:210 3706331, Φάξ,:210 3706531
25ης Μαρτίου 36. 50200 Πτολεμαΐδα, Τηλ.:2463020841,Φάξ.: 2463020842
ΜΑΚΡΗ ΡΑΧΗΛ
Βουλευτής Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ
ΕΡΩΤΗΣΗ-ΑΚΕ
ΠΡΟΣ τους κ.κ. Υπουργούς
 1. Οικονομικών
 2. Δικαιοσύνης

ΘΕΜΑ: «Υφίσταται αποτελεσματικότητα στην είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών των Νομικών Προσώπων Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα προς το Δημόσιο;»
Την 1η Σεπτεμβρίου 2011 δημοσιεύτηκε η ΠΟΛ 1185 (ΑΔΑ: 4ΑΧΑΗ-45Κ) του τότε Υπουργού Οικονομικών κ. Ε. Βενιζέλου στο άρθρο 1 της οποίας προβλεπόταν: "η ηλεκτρονική δημοσιοποίηση σε δικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομικών των στοιχείων των συνολικών ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο από κάθε αιτία, όταν αυτές υπερβαίνουν το ποσό των 150.000 ευρώ ανά φυσικό ή νομικό πρόσωπο και εφόσον η καταβολή τους καθυστερεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους".
Σε εφαρμογή αυτής της εγκυκλίου δημοσιοποιήθηκε κατάσταση νομικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα με βασική οφειλή προς το Δημόσιο άνω των 150.000 €. Τα στοιχεία της κατάστασης αντλήθηκαν με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της ανωτέρω ΠΟΛ με ημερομηνία εξαγωγής 5/9/2011 και αφορούσαν σε ληξιπρόθεσμες δόσεις οφειλών με ημερομηνία λήξης έως 5/9/2010 και με προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής έως την ημερομηνία άντλησης 5/9/2011.
Η λίστα αυτή επικαιροποιήθηκε από την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και περιλαμβάνει στοιχεία με ημερομηνία εξαγωγής 12/03/2013. Τα στοιχεία αυτά αφορούν ληξιπρόθεσμες δόσεις οφειλών με ημερομηνία λήξης έως 12/03/2012 και με προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής έως την ημερομηνία άντλησης 12/03/2013.
Με δεδομένο ότι στην κατάσταση δεν περιλαμβάνονται:
 • οφειλές οι οποίες έχουν υπαχθεί σε διευκόλυνση τμηματικής καταβολής ή σε νομοθετική ρύθμιση τμηματικής καταβολής.
 • οφειλές για την καταβολή των οποίων έχει διαταχθεί αναστολή με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρθ.3 ΠΟΛ 1185/2011.
 • οφειλές υπό δικαστική αμφισβήτηση καθώς και οι οφειλές ανηλίκων, αποβιωσάντων και πτωχών.
Συμπεριλαμβάνονται όμως πλέον των οφειλών που αφορούν σε Κ.Α.Ε. προϋπολογισμού και οφειλές που έχουν βεβαιωθεί στους κωδικούς αριθμούς εσόδων που αφορούν στα Κεφάλαια Ασφαλίσεως Χρηματοδοτήσεων εκ Κεφαλαίων ή εγγυήσει του Ελληνικού Δημοσίου (ΚΑΧ-ΚΕΕΔ) και σε καταργούμενους ειδικούς λογαριασμούς οι οποίοι βάσει αποφάσεων υπάγονται στα έσοδα προϋπολογισμού.
Η άντληση των στοιχείων, πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τα στοιχεία των βάσεων δεδομένων των Πληροφοριακών Συστημάτων TAXIS/ICIS όπως αυτά ενημερώνονται και συντηρούνται από τις Δ.Ο.Υ./ Τελωνεία σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική ΠΟΛ 1185/2011.
Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
 1. Σε ποιο ποσό ανέρχεται το σύνολο των οφειλών των νομικών προσώπων, που έχουν εισπραχτεί μέχρι σήμερα;
  1. Ποια νομικά πρόσωπα έχουν καταβάλει οφειλόμενα ποσά;
  2. Πόσα ακριβώς χρήματα οφειλών αποπλήρωσε το κάθε νομικό πρόσωπο και σε ποιες ημερομηνίες;
  1. Σε ποιο ποσό ανέρχεται το σύνολο των οφειλών των νομικών προσώπων, για το οποίο δεν υπήρξε ορθή αποτύπωση των ανά οφειλέτη αντλούμενων στοιχείων ληξιπρόθεσμων οφειλών;
  2. Για ποια νομικά πρόσωπα πραγματοποιήθηκε αποκατάσταση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της ΠΟΛ 1185/2011 σχετικά με τη διαδικασία άρσης/διόρθωσης δημοσιοποίησης εγγραφής;
  3. Πόσα ακριβώς χρήματα οφειλών διεγράφησαν για κάθε νομικό πρόσωπο, με την συγκεκριμένη διαδικασία, σε ποιες ημερομηνίες και γιατί δεν ταυτίζονταν τα διαθέσιμα στις ΔΟΥ και τα τελωνεία στοιχεία με αυτά των βάσεων δεδομένων των Πληροφοριακών Συστημάτων TAXIS/ICIS;
  1. Σε ποιο ποσό ανέρχεται το σύνολο των οφειλών των νομικών προσώπων, που έχουν διαγραφεί μέχρι σήμερα;
  2. Για ποια νομικά πρόσωπα έχουν διαγραφεί οφειλόμενα ποσά;
  3. Πόσα ακριβώς χρήματα οφειλών διεγράφησαν για κάθε νομικό πρόσωπο, σε ποιες ημερομηνίες και με ποια αιτιολογία;
  1. Σε ποιο ποσό ανέρχεται το σύνολο των οφειλών των νομικών προσώπων, που έχουν παραγραφεί μέχρι σήμερα;
  2. Για ποια νομικά πρόσωπα έχουν παραγραφεί οφειλόμενα ποσά;
  3. Πόσα ακριβώς χρήματα οφειλών παραγράφηκαν για κάθε νομικό πρόσωπο, σε ποιες ημερομηνίες και με ποια αιτιολογία;
 1. Αληθεύουν τα δημοσιεύματα ότι έχουν δοθεί εντολές στην «Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης» να ελέγξει κατά προτεραιότητα υποθέσεις οφειλών άνω των πέντε εκατομμύρια ευρώ;
 2. Ειδικά για τα νομικά πρόσωπα οφειλέτες άνω των πέντε εκατομμύρια ευρώ, Ποια ποσά έχουν εισπραχθεί/διαγραφεί/παραγραφεί, από ποια νομικά Πρόσωπα και σε ποιες ημερομηνίες;
 3. Με ποια διαδικασία προτίθεστε να διασφαλίσετε την απρόσκοπτη είσπραξη των οφειλών από τα Νομικά Πρόσωπα Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα προκειμένου να μην παραγραφούν οι απαιτήσεις του Ελληνικού Δημοσίου;

Επίσης ζητείται η στην Ελληνική αντιπροσωπεία η κατάθεση των σχετικών εγγράφων:
Όλα τα σχετικά παραστατικά είσπραξης, διόρθωσης, διαγραφής ή και παραγραφής των οφειλών των Νομικών Προσώπων Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα.


Αθήνα, 20/5/2013

Η Βουλευτής,
Μακρή Ραχήλ
ΜΑΚΡΗ ΡΑΧΗΛ
Βουλευτής Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ
ΕΡΩΤΗΣΗ-ΑΚΕ
ΠΡΟΣ τους κ.κ. Υπουργούς
 1. Οικονομικών
 2. Δικαιοσύνης

ΘΕΜΑ: «Υφίσταται αποτελεσματικότητα στην είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών των Φυσικών Προσώπων προς το Δημόσιο»
Την 1η Σεπτεμβρίου 2011 δημοσιεύτηκε η ΠΟΛ 1185 (ΑΔΑ: 4ΑΧΑΗ-45Κ) του τότε Υπουργού Οικονομικών κυρίου Ε. Βενιζέλου στο άρθρο 1 της οποίας προβλεπόταν η ηλεκτρονική δημοσιοποίηση σε δικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομικών των στοιχείων των συνολικών ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο από κάθε αιτία, όταν αυτές υπερβαίνουν το ποσό των 150.000 ευρώ ανά φυσικό ή νομικό πρόσωπο και εφόσον η καταβολή τους καθυστερεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους".
Τον Νοέμβριο του 2011, το Υπουργείο Οικονομικών σε εφαρμογή της ανωτέρω απόφασης, δημοσιοποίησε κατάσταση φυσικών προσώπων με βασική οφειλή προς το Δημόσιο άνω των 150.000 ΕΥΡΩ. Στη λίστα αυτή περιλαμβάνονταν ονόματα 4.151 οφειλετών του Δημοσίου, βάσει των στοιχείων που ήταν διαθέσιμα στις 25 Νοεμβρίου του 2011. Συνολικά, οι οφειλές που περιλαμβάνονταν στη λίστα έφταναν τα 14.877.807.564 ευρώ.
Η κατάσταση των οφειλών των φυσικών προσώπων έχει επικαιροποιηθεί και περιλαμβάνει στοιχεία με ημερομηνία εξαγωγής 13/02/2013. Τα στοιχεία αυτά αφορούν ληξιπρόθεσμες δόσεις οφειλών με ημερομηνία λήξης έως 13/02/2012 και με προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής έως την ημερομηνία άντλησης 13/02/2013.
Με δεδομένο ότι:
Στην κατάσταση δεν περιλαμβάνονται οφειλές οι οποίες έχουν υπαχθεί σε διευκόλυνση τμηματικής καταβολής ή σε νομοθετική ρύθμιση τμηματικής καταβολής, οι οφειλές για την καταβολή των οποίων έχει διαταχθεί αναστολή με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρθ.3 ΠΟΛ 1185/2011, οι οφειλές υπό δικαστική αμφισβήτηση καθώς και οι οφειλές ανηλίκων, αποβιωσάντων και πτωχών.
Συμπεριλαμβάνονται όμως πλέον των οφειλών που αφορούν σε Κ.Α.Ε. προϋπολογισμού και οφειλές που έχουν βεβαιωθεί στους κωδικούς αριθμούς εσόδων που αφορούν στα Κεφάλαια Ασφαλίσεως Χρηματοδοτήσεων εκ Κεφαλαίων ή εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου (ΚΑΧ-ΚΕΕΔ) και σε καταργούμενους ειδικούς λογαριασμούς οι οποίοι βάσει αποφάσεων υπάγονται στα έσοδα προϋπολογισμού.

Η άντληση των στοιχείων, πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τα στοιχεία των βάσεων δεδομένων των Πληροφοριακών Συστημάτων TAXIS/ICIS όπως αυτά ενημερώνονται και συντηρούνται από τις Δ.Ο.Υ./ Τελωνεία σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική ΠΟΛ 1185/2011.
Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1.1 Σε ποιο ποσό ανέρχεται το σύνολο των οφειλών των φυσικών προσώπων, που έχουν εισπραχτεί μέχρι σήμερα;
1.2 Ποια φυσικά πρόσωπα έχουν καταβάλει οφειλόμενα ποσά;
1.3 Πόσα ακριβώς χρήματα οφειλών αποπλήρωσε το κάθε φυσικό πρόσωπο σε ποιες ημερομηνίες;
2.1 Σε ποιο ποσό ανέρχεται το σύνολο των οφειλών των φυσικών προσώπων, για το οποίο δεν υπήρξε ορθή αποτύπωση των ανά οφειλέτη αντλούμενων στοιχείων ληξιπρόθεσμων οφειλών;
2.2 Για ποια φυσικά πρόσωπα πραγματοποιήθηκε αποκατάσταση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της ΠΟΛ 1185/2011 σχετικά με τη διαδικασία άρσης/διόρθωσης δημοσιοποίησης εγγραφής;
2.3 Πόσα ακριβώς χρήματα οφειλών διεγράφησαν για κάθε φυσικό πρόσωπο, με την συγκεκριμένη διαδικασία, σε ποιες ημερομηνίες και γιατί δεν ταυτίζονταν τα διαθέσιμα στις ΔΟΥ και τα τελωνεία στοιχεία με αυτά των βάσεων δεδομένων των Πληροφοριακών Συστημάτων TAXIS/ICIS;
3.1 Σε ποιο ποσό ανέρχεται το σύνολο των οφειλών των φυσικών προσώπων, που έχουν διαγραφεί μέχρι σήμερα;
3.2 Για ποια φυσικά πρόσωπα έχουν διαγραφεί οφειλόμενα ποσά;
3.3 Πόσα ακριβώς χρήματα οφειλών διεγράφησαν για κάθε φυσικό πρόσωπο, σε ποιες ημερομηνίες και με ποια αιτιολογία;
4.1 Σε ποιο ποσό ανέρχεται το σύνολο των οφειλών των φυσικών προσώπων, που έχουν παραγραφεί μέχρι σήμερα;
4.2 Για ποια φυσικά πρόσωπα έχουν παραγραφεί οφειλόμενα ποσά;
4.3 Πόσα ακριβώς χρήματα οφειλών παραγράφηκαν για κάθε φυσικό πρόσωπο, σε ποιες ημερομηνίες και με ποια αιτιολογία;
5. Αληθεύουν τα δημοσιεύματα ότι έχουν δοθεί εντολές στην «Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης» να ελέγξει κατά προτεραιότητα υποθέσεις οφειλών άνω των πέντε εκατομμύρια ευρώ;
6. Ειδικά για τα φυσικά πρόσωπα οφειλέτες άνω των πέντε εκατομμυρίων ευρώ, Ποια ποσά έχουν εισπραχθεί/διαγραφεί/παραγραφεί, από ποια φυσικά πρόσωπα και σε ποιες ημερομηνίες;
7. Με ποια διαδικασία προτίθεστε να διασφαλίσετε την απρόσκοπτη είσπραξη των οφειλών από τα φυσικά πρόσωπα προκειμένου να μην παραγραφούν οι απαιτήσεις του Ελληνικού Δημοσίου;

Επίσης ζητείται η στην Ελληνική αντιπροσωπεία η κατάθεση των σχετικών εγγράφων:

Όλα τα σχετικά παραστατικά είσπραξης, διόρθωσης, διαγραφής ή και παραγραφής των οφειλών των φυσικών προσώπων που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα.

Αθήνα, 20/5/2013

Η Βουλευτής,
Μακρή Ραχήλ

Σχόλια

 1. Γνωρίζετε ότι, σε ΑΕΙ, με πλαστές προϋπηρεσίες έγιναν παράνομα υπάλληλοι αορίστου χρόνου εργολάβοι στα 60 τους; Γνωρίζετε ότι, σε ΑΕΙ, απασχολούν σε διοικητικά δημοσιογράφους πτυχιούχους, την ώρα που έμπειρους δημοσιογράφους τους απολύουν από την ΕΡΤ κ.λπ.; Γνωρίζετε ότι, αυτοί είναι ομάδες της οικογενειοκρατίας και εμπροσθοφυλακή της διαφθοράς; Γνωρίζετε ότι, το Υπουργείο έχει κάνει απογραφή, αλλά αυτά δεν τα βλέπει; Τα θεωρεί φυσιολογικά; Γνωρίζετε ότι, αυτοί και οι επίορκοι καλύπτονται από την οικογενειοκρατία, την συνδικαλιστική αλητεία, τις διοικήσεις που τους προσέλαβαν παράνομα, την διαπλοκή, το κράτος της διαφθοράς; Γνωρίζετε ότι, τους έντιμους και ικανούς υπαλλήλους, που δεν έχουν πλάτες και στηρίξεις, τους έχουν στο «ψυγείο», τους κακομεταχειρίζονται, σκηνοθετούν κατηγορίες, τους χαρακτηρίζουν δήθεν ακατάλληλους κ.λπ., με σκοπό να τους απολύσουν με άθλια τεχνάσματα, ώστε να σώσουν τους παράνομα προσληφθέντες με πλαστές προϋπηρεσίες αορίστου χρόνου, την οικογενειοκρατία, την διαπλοκή κ.λπ.; Γνωρίζετε ότι, γι’αυτό τα μαγειρεύουν οι επίορκες διοικήσεις με την ανοχή του τριτοκοσμικού διεφθαρμένου κράτους;
  Φυσικά και τα γνωρίζετε, αλλά δεν βγάζετε άκρη με την διαπλοκή που μας κατέστρεψε. Ο ίδιος ο κλέφτης ποτέ δεν θα βρει τον κλέφτη. Θα την πληρώσουν οι έντιμοι που χαλούν την πιάτσα της διαπλοκής, διότι γι’αυτούς είναι επικίνδυνοι! Έχουν αντιστρέψει την πυραμίδα της ηθικής και της λογικής. Το θέμα είναι απλό: Να απολύσουν τους αορίστου χρόνου που προσλήφθηκαν παράνομα τα 13 τελευταία χρόνια, με πλαστές προϋπηρεσίες, τους επίορκους αρμόδιους που τους προσέλαβαν, την οικογενειοκρατία!! Ας αφήσουν επιτέλους τα μαγειρέματα ετών και την εκδούλευση!
  Τώρα επινόησαν να φύγουν οι πάνω από 50 ετών. Χαρακτηρίζοντάς τους «γερασμένους», ανθρώπους νέους, πτυχιούχους, με εμπειρία και μετά από επιτυχία τους σε Πανελλήνιο Διαγωνισμό. Εμετικές επινοήσεις, ώστε να σώσουν τους παράνομα προσληφθέντες τα τελευταία 13 χρόνια, με πλαστές προϋπηρεσίες αορίστου χρόνου, την οικογενειοκρατία, την διαπλοκή, τους κομματικούς στρατούς κ.λπ. Αθλιότητες του τριτοκοσμικού, κουτοπόνηρου και διεφθαρμένου κράτους, με υποβολείς τις επίορκες διοικήσεις, που έκαναν τις παράνομες προσλήψεις, με πλαστές προϋπηρεσίες και την συνδικαλιστή αλητεία. Αυτοί κατέστρεψαν την Χώρα μας και συνεχίζουν τα ίδια. Μέχρι σήμερα, και τι δεν έχουν επινοήσει για να σώσουν την στρατιά των παράνομων και τους υψηλά ιστάμενους-επίορκους, που έκαναν αυτές τις άθλιες προσλήψεις. Μιλιά δεν βγάζουν για το βρώμικο καθεστώς της οικογενειοκρατίας, που έχει κατακλύσει ΑΕΙ τα 13 τελευταία έτη. Συνεχίζουν απτόητοι «το έργο τους» πάνω από το πτώμα της Χώρας μας. Κανένας εισαγγελέας δεν ακούει;

  ΓΡΗΓΟΡΗΣ
  ΑπάντησηΔιαγραφή

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια δημοσιεύονται με μια καθυστέρηση και αφού τα δει κάποιος από τη διαχείριση...και όχι για λογοκρισία αλλά έλεγχο για: μη αναφορά σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, διευθύνσεις, προσβλητικά, υποτιμητικά και υβριστικά μηνύματα ή δεσμούς (Link) με σεξουαλικό περιεχόμενο.
Η φιλοξενία και οι αναδημοσιεύσεις άρθρων τρίτων, τα σχόλια και οι απόψεις των σχολιαστών δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις απόψεις του ιστολογίου μας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη γι’ αυτά. Προειδοποίηση: Περιεχόμενο Αυστηρώς Ακατάλληλο για εκείνους που νομίζουν ότι θίγονται προσωπικά στην ανάρτηση κειμένου αντίθετο με την ιδεολογική τους ταυτότητα ή άποψη, σε αυτούς λέμε ότι ποτέ δεν τους υποχρεώσαμε να διαβάσουν το περιεχόμενο του ιστολογίου μας.