Πανικός για μια δουλειά ...

Για 35.000 θέσεις επιδοτούμενης απασχόλησης για ανέργους στο πλαίσιο του προγράμματος «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους έως 29 ετών» υποβλήθηκαν 126.520 αιτήσεις! Κάτι που δείχνει την αγωνία των νέων ανθρώπων αλλά και τη μεγάλη τραγωδία που ζει η χώρα. Χθες ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης ανακοίνωσε επέκταση του συγκεκριμένου προγράμματος και των υποπρογραμμάτων που περιλαμβάνει, με εφαρμογή από το 2014.

Τα νέο πρόγραμμα θα προσφέρει 75.000 θέσεις απασχόλησης και ανακοινώθηκε από τον Γιάννη Βρούτση από το βήμα του Εθνικού Αναπτυξιακού Συνεδρίου, που πραγματοποιήθηκε χθες στο Ζάππειο και το οποίο είχε ως βασικό του θέμα το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την προετοιμασία της προγραμματικής περιόδου 2014-2020.
Πρόκειται για ανακύκλωση των ήδη υπαρχόντων προγραμμάτων και χωρίζονται σε εκείνα που θα τεθούν σε λειτουργία το α' εξάμηνο του 2014 και σε εκείνα που πρόκειται να εφαρμοστούν στο β' εξάμηνο του επόμενου έτους.
Ειδικότερα, το υπουργείο Εργασίας πρόκειται να εφαρμόσει, εντός του α' εξαμήνου της νέας χρονιάς, ένα πρόγραμμα που θα απευθύνεται σε 25.000 νέους, ενώ με ένα δεύτερο θα δίνει την ευκαιρία σε άλλα 15.000 άτομα να απασχοληθούν σε επαγγέλματα που δραστηριοποιούνται στον χώρο του τουρισμού. Αντίστοιχα, στο δεύτερο μισό του 2014 θα ξεκινήσει ακόμη ένα πρόγραμμα για νέους, πάλι με στόχο να καλυφθούν 25.000 θέσεις απασχόλησης, καθώς και ένα πρόγραμμα που θα απευθύνεται σε όσους θέλουν να δραστηριοποιηθούν σε αγροτικές δουλειές, το οποίο στόχο έχει να καλύψει 10.000 θέσεις εργασίας.
Πρόκειται για προγράμματα που όμως δεν λύνουν το πρόβλημα της ανεργίας το οποίο αντιμετωπίζουν δεκάδες χιλιάδες πολίτες, ειδικά νέοι, και απλά προσφέρουν ένα βοήθημα για λίγους μήνες. Το πρόγραμμα της «Επιταγής Εισόδου» που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη θα παρέχει για ένα πεντάμηνο αποδοχές που κυμαίνονται από 400 έως 460 ευρώ τον μήνα καθαρά, ανάλογα εάν οι δικαιούχοι είναι απόφοιτοι λυκείου ή πανεπιστημίου. Αξίζει να σημειωθεί πάντως ότι από τις 126.520 αιτήσεις που υποβλήθηκαν οι 76.276 αφορούσαν αποφοίτους υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ οι υπόλοιπες 50.244 αιτήσεις προήλθαν από αποφοίτους σχολών ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης. Η επιλογή των δικαιούχων προέκυψε μέσα από διαδικασία μοριοδότησης, αφού πρώτα οι αιτήσεις υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά.
Τα κριτήρια που τέθηκαν ήταν το χρονικό διάστημα της ανεργίας, η ηλικία του δικαιούχου, καθώς και η οικογενειακή του κατάσταση, εάν δηλαδή είναι παντρεμένος, εάν έχει παιδιά ή εάν είναι ανύπαντρος. Το δεύτερο στάδιο των προγραμμάτων αυτής της μορφής περιλαμβάνει 80 ώρες κατάρτισης όσων επελέγησαν για τις συγκεκριμένες θέσεις απασχόλησης. Ακολούθως, θα μπορούν να απασχοληθούν για πέντε μήνες, πραγματοποιώντας την πρακτική τους άσκηση σε ιδιωτικές επιχειρήσεις. Το πρόγραμμα αυτό, όπως και εκείνα που θα ακολουθήσουν με το νέο έτος, δίνει τη δυνατότητα πρόσληψης των δικαιούχων από την επιχείρηση, αν κριθεί από τους εργοδότες ότι χρειάζεται να παραταθεί η συνεργασία. Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο οι θέσεις εργασίας που θα προκύψουν θα επιδοτούνται ως προς το σκέλος των ασφαλιστικών εισφορών για ένα έτος.
Βασίλης Αγγελόπουλος, δημοκρατία

Σχόλια