Δημόσια Διαβούλευση για το σχέδιο νόμου “Οργάνωσης Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις”

Τίθεται σε διαβούλευση το σχέδιο νόμου με αντικείμενο την οργάνωση των δημόσιων πολιτικών υπηρεσιών.
(Καταληκτική Ημερομηνία 14/5)

http://www.opengov.gr/minreform/?p=758

Σχόλια