Έρχεται η ανάπτυξη.. με 72.5 % ανεργία στους νέους στην Δυτική Μακεδονία !!!!

Οι περιφερειακοί ρυθμοί ανεργίας ποικίλλουν σε μεγάλο βαθμό μεταξύ των 270 NUTS 2 Περιφερειών της ΕΕ 27 το 2012.
Τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στις περιφέρειες του Σάλτσμπουργκ και Τιρόλο (και οι δύο 2,5%), στην Αυστρία και Tübingen, Άνω Βαυαρία και την Τρίερ (όλες 2,7%), στη Γερμανία, ενώ τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στις περιφέρειες της Θέουτα (38,5%), Andalucía (34,6%), Extremadura και Canarias (και οι δύο 33,0%), στην Ισπανία και στην Δυτική Μακεδονία (29,9%) στην Ελλάδα.

Μεταξύ των περιφερειών, 53 είχαν ποσοστό ανεργίας μικρότερο από 5,2% το 2012, το ήμισυ του μέσου όρου της ΕΕ 27. Περιλαμβάνονται είκοσι δύο περιφέρειες στη Γερμανία, οκτώ από τις εννέα περιφέρειες της Αυστρίας, επτά περιφέρειες στην Ολλανδία, πέντε από το Ηνωμένο Βασίλειο, τέσσερις στο Βέλγιο, τρεις στη Ρουμανία, δύο στη Δημοκρατία της Τσεχίας, ένα στην Ιταλία και το Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου.
Στο άλλο άκρο, 25 περιφέρειες είχαν ποσοστό υψηλότερο από το 20,8%, διπλάσιο από εκείνο της ΕΕ των 27: έντεκα περιφέρειες της Ισπανίας, δέκα περιοχές στην Ελλάδα και τέσσερα γαλλικά υπερπόντια Departments.
Αυτά στοιχεία της περιφερειακής ανεργίας, που καταρτίζονται με βάση την Έρευνα Εργατικού Δυναμικού της ΕΕ, δημοσιεύονται από την Eurostat, τη στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τα ποσοστά ανεργίας των γυναικών κυμαινόταν από 2,7% το Freiburg
στο 49,4% από τη Θέουτα και 36,8% στη Δυτική Μακεδονία
Στην ΕΕ των 27 το 2012, το ποσοστό ανεργίας των γυναικών ήταν ελαφρώς υψηλότερο από το ποσοστό των ανδρών (10,5% έναντι 10,4%). Το 2012, το ποσοστό ανεργίας των γυναικών κυμαινόταν μεταξύ 2,7% στο Φράιμπουργκ στη Γερμανία και 49,4% στη Θέουτα στην Ισπανία
και 36,8% στη Δυτική Μακεδονία στην Ελλάδα, ενώ το ποσοστό των ανδρών κυμάνθηκε από 2,3% στο Σάλτσμπουργκ και το Τιρόλο στην Αυστρία με 33,6% στην Ανδαλουσία στην Ισπανία.Τα ποσοστά ανεργίας των νέων κυμαίνεται από 4,2% το Oberbayern στο 72,5% στη Δυτική Μακεδονία
Το 2012, το μέσο ποσοστό ανεργίας των νέων ηλικίας μεταξύ 15 και 24 ετών στην ΕΕ-27 ήταν 22,9%. Οι περιφερειακές διαφορές στο ποσοστό ανεργίας για τους νέους ανθρώπους, ωστόσο είναι πολύ έντονες. Στην ΕΕ των 27 το 2012, τα χαμηλότερα ποσοστά για τους νέους καταγράφηκαν στις γερμανικές περιφέρειες της Oberbayern (4,2%), Tübingen (4,5%) και του Freiburg (4,8%)
και τα υψηλότερα στη Δυτική Μακεδονία (72,5%) στην Ελλάδα, Θέουτα (70,6%) και Canarias (62,6%) στην Ισπανία. Σε όλα σχεδόν τα τρία τέταρτα των ΕΕ27 περιφέρειες, το ποσοστό ανεργίας των νέων ήταν τουλάχιστον διπλάσιο του συνολικού ποσοστού ανεργίας


Σχόλια