Προμήθεια δεκάδων ποδηλάτων αξίας 3.867 Ευρώ…ΤΟ ΚΑΘΕΝΑ.Από ΜΙΑ εταιρία!!!

Προμήθεια ποδηλάτων αξίας μερικών χιλιάδων ευρώ το καθένα από διαγωνισμούς στους οποίους συμμετέχει παραδόξως μία (!) εταιρία και βρίσκεται πίσω από τη δράση του “Αυτοματοποιημένου Συστήματος Κοινοχρήστων Ποδηλάτων” στους δήμους Αιγιαλείας, Αρχαίας Ολυμπίας και Ζακύνθου» Οι συζητήσεις που γίνονται με αφορμή τα δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για τρεις δήμους (Αιγιαλείας, Αρχαίας Ολυμπίας, Ζακύνθου)....
οι οποίοι χάλασαν χρήματα σε ποδήλατα, αφήνοντας σε δεύτερη μοίρα σοβαρά καθημερινά προβλήματα.
Σε περίοδο οικονομικής κρίσης και αιματηρών περικοπών είναι προκλητικό να δίδονται τόσα χρήματα σε μία εταιρία για την αγορά ποδηλάτων που η αξία τους είναι μερικές χιλιάδες ευρώ το καθένα (π.χ. Δήμος Αιγιαλείας διαγωνισμός ύψους 174.000 ευρώ για αγορά 45 ποδηλάτων ήτοι 3867 ευρώ το κάθε ποδήλατο), ενώ στην χώρα μας ξέρουμε ότι ένα απλό ποδήλατο περιπάτου κοστίζει το πολύ μέχρι 500 ευρώ, λένε οι κάτοικοι των τριών περιοχών. Το πρόγραμμα με τα ποδήλατα, που περιλαμβάνει αυτοματοποιημένο σύστημα χρήσης και σταθμούς στάθμευσης, εντάσσεται στην «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός: Ποιο το κόστος κάθε ποδηλάτου για το συγκεκριμένο πρόγραμμα; Ποιες και πόσες ήταν οι προσφορές για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό και ποια η οικονομικότερη; Να κατατεθούν όλες αναλυτικά. Για ποιους λόγους στους διαγωνισμούς των τριών δήμων προκρίθηκε παραδόξως μία (!) συγκεκριμένη εταιρία η «AMCO ABBE»; Είχε αναρτηθεί η σχετική προκήρυξη στο «Διαύγεια»; Ποιές οι επιτροπές αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού και των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια των ποδηλάτων ανά δήμο και από ποιους αποτελούνταν; Να κατατεθούν σχετικά παραστατικά και κατάλογος με ονοματεπώνυμο καθώς επίσης έκθεση αξιολόγησης και εισηγήσεις. Υπάρχουν αποφάσεις έγκρισης των οικονομικών επιτροπών ανά δήμο; Να κατατεθούν οι σχετικές αποφάσεις. Έπρεπε αυτή η απόφαση να περάσει από το ελεγκτικό συνέδριο; Εάν ναι ποιος ενέκρινε αυτή την απόφαση;
olympia.gr

Σχόλια