Στη φορολογική δήλωση και οι τόκοι καταθέσεων πάνω από 250 ευρώ

Υποχρεωτική είναι από φέτος η αναγραφή των τόκων από καταθέσεις στη φορολογική δήλωση. Έτσι, όσοι έχουν τόκους πάνω απο 250 ευρω θα πρέπει να περάσουν μια βόλτα από την τράπεζα για να λάβουν τη σχετική βεβαίωση.
Γιατί θα πρέπει να πάνε όλοι οι καταθέτες από την τράπεζα;
Γιατί τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αρνήθηκαν να στείλουν τα στοιχεία στη ΓΓΠΣ, λόγω φόρτου εργασίας!

Η σχετική εγκύκλιος αναμένεται να δημοσιοποιηθεί σήμερα και σε αυτή θα αναγράφεται το τι θα γίνεται πχ σε περίπτωση που υπάρχει και άλλος δικαιούχος στο λογαριασμό και πως θα το περνά ο καθένας στη φορολογική του δήλωση και συγκεκριμένα στον κωδικό 659-660 (αναγράφονται οι τόκοι καταθέσεων, ομόλογα, repos, μερίσματα, αμοιβές ΔΣ).

olympia.gr

Σχόλια