ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ – ΚΟΡΟΪΔΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΑΙΓΜΟΥ;

Το 1944 σε μία εποχή που όχι μόνο δεν υπήρχε δημογραφικό πρόβλημα, αλλά υπήρχε ο κίνδυνος του υπερπληθυσμού στη χώρα μας, έγινε ο περίφημος νόμος 1910 για την προστασία των πολυτέκνων οικογενειών, ο οποίος να σημειωθεί ισχύει και σήμερα και θα έπρεπε σε ένα ευνομούμενο Κράτος δικαίου όλοι οι μεταγενέστεροι εκδιδόμενοι νόμοι  να στηρίζονται πάνω σε αυτόν για τη φορολόγηση των πολυτέκνων οικογενειών και ο οποίος αναφέρει:
Ἄρθρο 8
1. Οἱ πολύτεκνοι ἀπαλλάσσονται τοῦ φόρου τῆς ἰδιοκατοικουμένης μικροκατοικίας. 2. Οἱ πολύτεκνοι δικαιοῦνται ν’ ἀπαλλάσσωνται τοῦ φόρου τῶν, διὰ τὰς ἰδίας των ἀνάγκας, χρησιμοποιουμένων προϊόντων αὐτῶν κατὰ τὰς ἑκάστοτε ἐκδιδομένας διαταγὰς τοῦ Ὑπουργοῦ τῶν Οἰκονομικῶν ὁρίζοντος τὸ ἐξαιρετέον τοῦ φόρου ποσόν.
3. Πάντες οἱ πολύτεκνοι οἱ φορολογούμενοι ἐφοδιάζονται διὰ βιβλίου φορολογικοῦ ἐν ᾧ ἀναγράφονται οἱ πρὸς τὸ Δημόσιον ἐξ οἱασδήποτε αἰτίας βεβαιούμενοι φόροι ἑκάστου τῶν φόρων τούτων ἐξοφλουμένου δι’ ὁσωνδήποτε δόσεων ἐντὸς τῆς χρήσεως τοῦ οἰκονομικοῦ ἔτους ἀπὸ τῆς βεβαιώσεώς των, ἀναγραφομένων ἐν τῷ βιβλιαρίω τούτῳ τοῦ ἑκάστοτε καταβαλομένου πόσου.
4. Φορολογικαὶ ἐλαφρύνσεις κατὰ ποσοστὸν παρέχονται εἰς τοὺς πολυτέκνους ἀναλόγως τῶν τέκνων των ὑπὸ τῶν Δήμων ἢ Κοινοτήτων δι’ ἀποφάσεως τῶν οἰκείων Συμβουλίων καὶ ὑπὸ τοῦ Δημοσίου δι’ ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργοῦ τῶν Οἰκονομικῶν.

Δυστυχώς σήμερα παρά τα όσα επιτάσσει το Σύνταγμα, οι νόμοι, αλλά και οι προεκλογικές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού μας στο ΖΑΠΠΕΙΟ, που έκανε σημαία το ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ, η κοροϊδία και ο εμπαιγμός των πολυτέκνων οικογενειών ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ και η καταλήστευση της περιουσίας του Ελληνικού λαού μάλιστα με μεγαλύτερη ένταση! Και τούτο γιατί με τις διατάξεις του πολυνομοσχεδίου του Υπ. οικονομικών που προωθείται στη Βουλή:

    Ουδεμία διόρθωση της αδικίας γίνεται για το Χαράτσι της ΔΕΗ στην πολύτεκνη οικογένεια των 5 παιδιών και άνω, που με 30.001€ πληρώνει κανονικά αυτό και ουδεμίας απαλλαγής τυγχάνει!
  Ουδεμία διόρθωση γίνεται, ώστε να επανέλθει το αφορολόγητο του παιδιού και η φορολόγηση των πολιτών να γίνεται βάσει της φοροδοτικής τους ικανότητας!
Ουδεμία ρύθμιση για την επαναφορά της Ισόβιας σύνταξης της πολύτεκνης μάνας, ή του πολυτεκνικού επιδόματος στις πολύτεκνες οικογένειες και τρίτεκνες με ένα ή δύο προστατευόμενα παιδιά!
Ουδεμία ρύθμιση στις Μετεγγραφές των παιδιών μας του 2012 (αφού το ν/σ περιλαμβάνει και θέματα του Υπ. Παιδείας), που το Υπουργείο τα εμπαίζει με τη λεγόμενη Μεταφορά θέσης, μέσω αδιαφανών και αμφισβητούμενων κριτηρίων!
Ουδεμία ρύθμιση για την προστασία των πολύτεκνων Δημοσίων Υπαλλήλων από τις προωθούμενες απολύσεις!
Ουδεμία ρύθμιση και στο ν/σ του κ. Σταϊκούρα που ψηφίζεται και αυτό, για την προκαταβολή του 60% της σύνταξης στους συνταξιοδοτούμενους πολύτεκνους Δημοσίους Υπαλλήλους για… οκτώ μόνο μήνες!
Πριν λίγο καιρό η Ν.Δ τόνιζε σε ανακοίνωση της:
«…Δεν πρόκειται να σωθεί καμία Ελλάδα, εξαθλιωμένων Ελλήνων. Οι Έλληνες είναι η Ελλάδα.
Οι οικογένειες και μάλιστα οι πολύτεκνες και οι τρίτεκνες, ως δομικό κύτταρο αυτής της προσπάθειας, πρέπει να προστατευθούν, προκειμένου να προσφέρουν το ύψιστο αγαθό … το ΜΕΛΛΟΝ της Ελλάδας».

Οι πολύτεκνοι ζητούν επιτέλους την  άμεση παρέμβαση του Πρωθυπουργού, για άμεση αποκατάσταση όλων των αδικιών, καθώς ανάπτυξη με το 20% του πληθυσμού πάνω των 65 ετών δεν γίνεται…Από το γραφείο τύπου της ΑΣΠΕ

Σχόλια