Ένα κλικ πριν την κατάρρευση και αυτοί γελάνε χαζοχαρούμενα ...Σχόλια