Έξοδο της Κύπρου απο την ευρωζώνη βλέπει το IIF


Για πραγματική πιθανότητα εξόδου της Κύπρου από την Ευρωζώνη μετά την αμφιλεγόμενη χρηματοπιστωτική διάσωσή της, κάνει λόγο το Διεθνές Χρηματοπιστωτικό Ινστιτούτο, επισημαίνοντας ότι η μόνη διέξοδος για τη χώρα θα ήταν μία υποτίμηση, η οποία είναι αδύνατη με το ενιαίο νόμισμα

Σχόλια