Ασύλληπτη γκάφα από τους δωσίλογους και το ΥΠΟΙΚ..η ΕΚΤ μας λέει πως να ελέγξουμε την ΤτΕ..

Για να καταλάβετε τι "παίζει" και από ποιον ελέγχεται η Τράπεζα της Ελλάδας...
Δείτε τι έκανε ο Σημίτης το 2000...
Τροποποίησε εν όψει της ένταξης της Ελλάδας στο τρίτο στάδιο της ΟΝΕ το καταστατικό της ΤτΕ.
Σύμφωνα με αυτή την τροποποίηση, όπως βλέπετε και στην εικόνα,
η ΤτΕ και τα μέλη των οργάνων της δεν ζητούν ούτε δέχονται οδηγίες απ την Κυβέρνηση ή οργανισμούς...: 
Επειδή όμως πολλα γράφονται και ακούγονται, για την δυνατότητα ελέγχου της ΤτΕ απο την κυβερνηση, απο τα παπαγαλάκια και ότι αυτό δήθεν δεν γίνεται..
Δείτε τι παράθυρο ανοιχτό-ορθάνοιχτο αφήνει μια πρόσφατη έκθεση της ΕΚΤ...

Στις 26 Φεβρουαρίου 2013 η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) έλαβε αίτημα του ελληνικού Υπουργείου Οικονομικών για τη διατύπωση γνώμης αναφορικά με σχέδιο νομοθετικών διατάξεων για το χειρισμό των αδρανών καταθετικών λογαριασμών από τα πιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα (εφεξής το «σχέδιο διατάξεων»). Το σχέδιο διατάξεων αποτελεί τμήμα σχεδίου νόμου αναφορικά με ρυθμίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών, δημοσιονομικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων του υπουργείου Οικονομικών.
Διαβάστε τι αναφέρει στην εισήγησή της η έκθεση της ΕΚΤ για το αίτημα του ΥΠΟΙΚ:
2.3 Τέλος, όσον αφορά την αρμοδιότητα του υπουργού Οικονομικών να ζητά από την Τράπεζα της Ελλάδος, οποτεδήποτε κρίνει σκόπιμο, τη διενέργεια έκτακτων ελέγχων σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 5 του σχεδίου διατάξεων, η ΕΚΤ σημειώνει ότι αυτό δεν συνάδει με την απαγόρευση στην Τράπεζα της Ελλάδος να λαμβάνει οδηγίες από την κυβέρνηση.
Εάν η πρόθεση του Έλληνα νομοθέτη είναι να καταστήσει την Τράπεζα της Ελλάδος υπεύθυνη για τα νέα καθήκοντα, θα πρέπει να θεσπίσει κατάλληλο πλαίσιο λογοδοσίας, όπως πρόσθετες υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων.
Υ.Γ
Στην ουσία η κυβέρνηση και το ΥΠΟΙΚ έφτιαξαν ένα σχέδιο νόμου για το χειρισμό των αδρανών καταθετικών λογαριασμών από τα πιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα, όπου εμπλέκουν την ΤτΕ ....
και τους λέει η ΕΚΤ ότι αυτό αντιβαίνει στο άρθρο 5 του καταστατικού της ΤτΕ...
αλλά αν θέλετε να το κάνετε, θεσπίστε κατάλληλο πλαίσιο λογοδοσίας..
Μιλάμε για ασύλληπτη γκάφα του ΥΠΟΙΚ..η ΕΚΤ μας λέει πως να ελέγξουμε την ΤτΕ. 
Δείτε τώρα για την ιστορία τι προβλέπει το αντίστοιχο καταστατικό της Τράπεζας της Κύπρου, για την ανεξαρτησία της Τράπεζας:
7. Η Τράπεζα και τα μέλη των οργάνων της , δε ζητούν ούτε δέχονται οδηγίες από κοινοτικά όργανα ή οργανισμούς , την Κυβέρνηση της ∆ημοκρατίας , ή οποιαδήποτε κυβέρνηση άλλου κράτους μέλους ή οποιοδήποτε άλλο οργανισμό κατά την ενάσκηση των αρμοδιοτήτων τους δυνάμει του παρόντος Νόμου 
Όπως θα διαπιστώσατε η σχετική διατύπωση είναι σαφώς καλύτερη από την αντίστοιχη γενικόλογη δική μας...μιας και όπως αναφέρει, δεν δε ζητούν ούτε δέχονται οδηγίες από κοινοτικά όργανα ή οργανισμούς , την Κυβέρνηση της ∆ημοκρατίας , ή οποιαδήποτε κυβέρνηση άλλου κράτους μέλους ή οποιοδήποτε άλλο οργανισμό..
Βέβαια στην πράξη και στην πρόσφατη κρίση στην Κύπρο, το καταστατικό της ΤτΚ μάλλον έγινε κουρελόχαρτο...  


Σχόλια