Ανοικτό άφησε το ενδεχόμενο για κούρεμα και σε άλλες χώρες ο εκπρόσωπος του ΔΝΤ...

Διαβάστε τι απάντησε σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφου ο εκπρόσωπος τύπου του ΔΝΤ..
QUESTIONER: Do you think that what happened in Cyprus should be used as a model in the rest of the Eurozone?

MR. RICE: Well, I think the case of Cyprus was very complex and unique in nature.
It would be difficult to extend the case to the rest of Europe or to the world. More generally, however, I think it showed the need for Europe to continue moving towards a banking union that includes not only the single supervisory mechanism, but also a single resolution mechanism and centered on a single resolution authority.

Ερώτηση: Νομίζετε ότι αυτό που συνέβη στην Κύπρο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως μοντέλο στην υπόλοιπη Ευρωζώνη;MR. RICE: Λοιπόν, νομίζω ότι η περίπτωση της Κύπρου ήταν πολύ περίπλοκη και μοναδική σε φύση.
Θα ήταν δύσκολο να επεκταθεί η υπόθεση στην υπόλοιπη Ευρώπη ή στον κόσμο. Γενικότερα, όμως, νομίζω ότι φάνηκε η ανάγκη για την Ευρώπη να συνεχίσει να κινείται προς μια ένωση τραπεζών, που περιλαμβάνει όχι μόνο τον ενιαίο εποπτικό μηχανισμό, αλλά και ένα ενιαίο μηχανισμό επίλυσης και να επικεντρώνεται σε μια ενιαία αρχή εξυγίανσης.

Σχόλια