Απίστευτη αγγελία....

Η αγγελία δημοσιεύθηκε σε επαρχιακή εφημερίδα... 
Τα σχόλια είναι περιττά:

Σχόλια