Οι τρομοκάρτες των καταναλωτών

Σαρωτικούς ελέγχους στις δαπάνες που πραγματοποίησαν εκατομμύρια φορολογούμενοι το 2011 μέσω των πιστωτικών καρτών τους ξεκινά η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων, για να εντοπίσει φυσικά πρόσωπα και επαγγελματίες που είτε πραγματοποίησαν δαπάνες υψηλότερες από τα εισοδήματα που δήλωσαν στην Εφορία είτε εισέπραξαν υψηλότερο ΦΠΑ από αυτόν που τελικά απέδωσαν. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων παρέλαβε
μια μακροσκελή ηλεκτρονική λίστα από τις τράπεζες, η οποία δείχνει τις δαπάνες που πραγματοποίησαν οι πολίτες κάτοχοι πιστωτικών καρτών μέσα στο 2011.

Η λίστα αυτή θα «περάσει» στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές της ΓΓΠΣ και θα γίνουν δύο διασταυρώσεις:

-Κατά την πρώτη, θα ελεγχθούν ποιοι δήλωσαν το 2011 εισόδημα χαμηλότερο από το ύψος της ετήσιας δαπάνης που πραγματοποιήθηκε μέσω των πιστωτικών καρτών. Θα αναζητηθούν, δηλαδή, περιπτώσεις πολιτών που δήλωσαν χαμηλά εισοδήματα ή δεν έκαναν καθόλου φορολογική δήλωση και ταυτόχρονα πραγματοποίησαν υψηλές δαπάνες με τις πιστωτικές τους κάρτες.

-Κατά τη δεύτερη διασταύρωση θα ελεγχθούν οι συναλλαγές που έγιναν σε επιχειρήσεις και καταστήματα από διαφορετικούς πελάτες που χρησιμοποίησαν πιστωτικές κάρτες. Από το σύνολο των συναλλαγών θα υπολογιστεί το ύψος του ΦΠΑ που θα έπρεπε να είχαν αποδώσει οι επιχειρήσεις. Με αυτήν την παράμετρο θα ελεγχθούν οι περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ που υπέβαλαν το 2011 οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες. Ο στόχος αυτής της διασταύρωσης είναι να εντοπιστούν επιχειρήσεις που κατέβαλαν ΦΠΑ συγκριτικά χαμηλότερο από αυτόν που φαίνεται ότι εισέπραξαν βάσει των καρτών.

Από το 2013 θα είναι υποχρεωτική για όλους τους πολίτες η πλήρης καταγραφή των χρημάτων που διατηρούν σε τραπεζικούς λογαριασμούς, κάτι που σήμερα κάνουν μόνο όσοι έχουν υποχρέωση υποβολής «πόθεν έσχες». Οι φορολογούμενοι θα υποχρεούνται, μαζί με τη φορολογική δήλωσή τους, να περιγράφουν σε ένα ειδικό έντυπό τις καταθέσεις στις τράπεζες, τοποθετήσεις σε μετοχές, ομόλογα και αμοιβαία κεφάλαια.

Με τον τρόπο αυτόν το υπουργείο Οικονομικών θα μπορεί να δεσμεύει άμεσα τις καταθέσεις, όταν ο φορολογούμενος χρωστά ακόμα και ένα ευρώ στην Εφορία ή όταν αρνείται να ρυθμίσει τις φορολογικές του υποχρεώσεις. Και με δεδομένο ότι έχει καταργηθεί το φορολογικό απόρρητο, το υπουργείο Οικονομικών θα μπορεί να διαθέσει τα στοιχεία αυτά και στους ιδιώτες ελεγκτές που έχουν αναλάβει το κυνήγι των οφειλετών τους Δημοσίου.

Στέλιος Κράλογλου, Δημοκρατία

Σχόλια