ΣΤΟ ΜΥΑΛΟ ΤΟΥ ΣΙΛΑ : Βιαρθρωτικές αλλάγες

Αυτόν τον λαο δε τον φοβάμαι.
Έχει τόσο δυνατή λήθη...

Σχόλια