Ξένο οίκο για το ξέπλυμα χρήματος επιβάλλει η Γερμανία

Από το μικροσκόπιο ανεξάρτητου οίκου θα περάσει η Κύπρος για το ξέπλυμα χρήματος, αποκάλυψε την Τετάρτη, από τις Βρυξέλλες Ευρωπαίος αξιωματούχος. Κόντρα στη θέση της Λευκωσίας για διεξαγωγή έρευνας από τη Moneyval ή από άλλους επίσημους θεσμούς της ΕΕ, ο γερμανικός άξονας επιβάλλει έρευνα όπως αυτός θέλει, καθώς όπως ανέφερε ο ίδιος αξιωματούχος της ΕΕ, θεωρεί ότι η Moneyval
είναι σε θέση να εξετάσει μόνο το νομοθετικό πλαίσιο της Κύπρου και όχι την εφαρμογή της νομοθεσίας και των διαδικασιών καταπολέμησης του ξεπλύματος.
Προωθείται επίσης η συμπερίληψη των ευρημάτων του ανεξάρτητου οίκου στο Μνημόνιο προκειμένου να αποτελεί υποχρέωση της Κύπρου και δέσμευση για την εκχώρηση δανείου στη χώρα μας.
Πάντως φρόντισε να διευκρινίσει πως, προσωπική του άποψη είναι ότι πολλές από τις κατηγορίες που δέχεται η Κύπρος δεν ισχύουν. Αναφορικά με το χρονοδιάγραμμα επίτευξης συμφωνίας επί του Μνημονίου, ο επίσημος της Ευρωζώνης παρέπεμψε στο δεύτερο δεκαπενθήμερο Μαρτίου.
Περισσότερα στο σημερινό φύλλο του «Φιλελευθέρου»

Σχόλια