ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΞΟΥΛΙΔΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ «ΑΘΗΝΑ»

«Εμείς οι ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ, δηλώνουμε ότι συμφωνούμε επί της αρχής για την ανάγκη χωροταξικού επανασχεδιασμού του χάρτη των Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη χώρα μας.  
Απαιτούμε όμως η χωροταξική αυτή μελέτη διατήρησης, συγχώνευσης, ανάπτυξης ή κατάργησης ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, να γίνει με ακαδημαϊκά και όχι με οικονομικά κριτήρια, όπως επιτάσσει το «Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015» (το οποίο ψηφίστηκε τον Απρίλιο του 2011). 


Δηλώνουμε ότι δεν θα δεχτούμε καμιά πρόταση η οποία εντάσσεται «στη λογική των περικοπών που πηγάζουν από τα μνημόνια» και η οποία δεν είναι ούτε ορθολογική, ούτε επιλύει τα πραγματικά προβλήματα, αντίθετα επισυσσωρεύει πλήθος προβλημάτων πολύπλευρου χαρακτήρα στη λειτουργία των Ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Ταυτόχρονα απαιτείται να προηγηθεί ουσιαστικός και όχι προσχηματικός διάλογος με όλους τους φορείς της πολιτείας και με όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας

Σχόλια