Νeue Zürcher Zeitung: Ο μεγάλος ελληνικός στρατός...

Στο επίκεντρο της σημερινής επισκόπησης τύπου βρίσκεται ένα εκτενές άρθρο της Νeue Zürcher Zeitung για τον ελληνικό στρατό και της Süddeutsche Zeitung.....
Η ελβετική εφημερίδα Neue Zürcher Zeitung αναφέρεται σε εκτενέστατο άρθρο του ιστορικού Έκεχαρντ Κραφτ, στον ελληνικό στρατό και σημειώνει: «Ακόμα και εάν οι στρατιωτικές δαπάνες στην Ελλάδα
περικόπηκαν σημαντικά ως αποτέλεσμα της κρίσης, ο στρατός παραμένει πολυάριθμος. Για το γεγονός ότι η χώρα έχει ανάγκη από ένα μεγάλο στρατό υπάρχει κοινωνική συναίνεση.»
Το άρθρο κάνει μια ιστορική αναδρομή, συνεχίζει με την παράθεση αριθμών και ποσοστών σε σχέση με τις δαπάνες για τους εξοπλισμούς και το προσωπικό, αναφέρεται στο άλυτο πρόβλημα του Αιγαίου και περιγράφει ορισμένα στερεότυπα καταλήγωντας:
«Εάν το δει κανείς ψυχρά δεν υπάρχει συγκεκριμένη απειλή. Όχι μόνο διότι οι γειτονικές χώρες – με εξαίρεση την Τουρκία – είναι σαφώς λιγότερο και χειρότερα εξοπλισμένες. Σχεδόν όλες ανήκουν εντωμεταξύ στο ΝΑΤΟ. Η FYROM θα ήθελε επίσης να ενταχθεί αλλά την εμποδίζει η Ελλάδα. Ένας πόλεμος με την Τουρκία θεωρείται απίθανος. Στο παρελθόν ένα τέτοιος πόλεμος αποτράπηκε το 1996 από το ΝΑΤΟ, όπου είναι μέλη και οι δύο χώρες, και τις ΗΠΑ. Σε περίπτωση επίθεσης σε ελληνικό έδαφος θα ενεργοποιούνταν το άρθρο 5 της Συνθήκης του ΝΑΤΟ. Όλα αυτά όμως πολύ λίγα μπορούν να αλλάξουν στην υποκειμενική πρόσληψη της απειλής όσο τα συγκεκριμένα στερεότυπα δεν αλλάζουν μέσα από την εκπαίδευση, την ιστορία που διδάσκεται, τα ΜΜΕ, το οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον. Και σε αυτήν την περίπτωση διαφαίνεται ότι πολλές από τις αιτίες της ελληνικής κρίσης δεν έχουν τις ρίζες τους μόνο στα οικονομικά προβλήματα». Deutsche Welle

Σχόλια