« Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν »

Εποχή κλιματικών αλλαγών, αύξηση θερμοκρασίας, λιώσιμο πάγων, πλημμυρικά φαινόμενα.
Βιομηχανίες που εκπέμπουν στην ατμόσφαιρα μεγάλες ποσότητες άνθρακα, βιοτεχνίες που συμμετέχουν στην εκπομπή αερίων που επιβαρύνουν το περιβάλλον. 

Είναι επιτακτική ανάγκη να εστιάσουμε στο περιβάλλον, επιβάλλεται θα λέγαμε να υιοθετήσουμε πολιτικές οικονομικής διαχείρισης των φυσικών πόρων.
Γεγονός που δε μπορεί να συμβεί αν δεν αλλάξουμε νοοτροπία, αν δεν συνειδητοποιήσουμε τις καταστρεπτικές συνέπειες που έχει η αλόγιστη ανθρώπινη παρεμβατικότητα σε συνδυασμό με την παράλληλη κατάχρηση των πλουτοπαραγωγικών του πηγών. ΄Ετσι λοιπόν χρειάζεται να προσαρμόσουμε πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον, όπως για παράδειγμα αποτελεί η ορθολογική διαχείριση των διαφόρων αποβλήτων και των σκουπιδιών των εργοστασίων και των βιομηχανιών..
Μέσα σ΄αυτό το πλαίσιο, απαιτείται να δούμε από άλλο πρίσμα τη ρύπανση του περιβάλλοντος από διάφορα απορρίματα όπως σκουπίδια, μπάζα και άλλα άχρηστα αντικείμενα, να καταγγείλουμε δημόσια οποιαδήποτε ρυπογόνο δράση, ακόμα και να προτρέψουμε συμπολίτες μας να συμμετέχουν σε προγράμματα αναδάσωσης και ανακύκλωσης υπάρχουν παντού γύρο μας οι ιδικοί “μπλε” κάδοι του εκαστοτε δήμου μας που εκεί μπορούμε να εναποθέτουμε τα αντικείμενα που έχουμε προς ανακύκλωση πρέπει να γνωρίζουμε πως οι συγκεκριμένοι κάδοι δεν είναι ούτε κάδοι για μπάζα ούτε για σκουπίδια εκεί μπορούμε να απορρίπτουμε γυαλιά, χαρτικά, πλαστικά (και αλλα ανακυκλώσιμα υλικά), πρέπει να φροντίσουμε διαφορές συσκευασίες με υγρά να είναι άδειες επίσης πρέπει να γνωρίζουμε ότι πλαστικοποιημένα χαρτικά δεν μπορούν να ανακυκλωθούν και ότι το γυαλί είναι ένα υλικό 100% ανακυκλώσιμο και μπορεί να έχει ένα συνεχές και σταθερό κύκλο ζωής εξοικονομώντας τεράστια ποσά ενέργειας για τον πλανήτη μας, όλα αυτά με απώτερο σκοπό να ζούμε πιο ανθρώπινα σε καθαρότερες πόλεις. 
Αρκεί να συνειδητοποιήσουμε ότι σ΄αυτό το περιβάλλον ζούμε όλοι, και οποιαδήποτε επιβάρυνση στην ατμόσφαιρα όπως και οποιεσδήποτε δυσμενείς κλιματικές συνέπειες μας επηρεάζουν αρνητικά όλους. Πρόκειται για έναν αλύτρωτο αγώνα χωρίς νικητές και νικημένους, για έναν αγώνα που όλοι θα βγούμε χαμένοι. Γι΄αυτό το λόγο αξίζει η προσπάθεια για την προστασία και την βιωσιμότητά του, θα λέγαμε μάλιστα ότι είναι απολύτως αναγκαία η στροφή προς αυτή τη κατεύθυνση.
Απαιτείται να αναλάβουν δράση περιβαλλοντικές οργανώσεις, να υιοθετήσουν πρωτοβουλία τα αρμόδια υπουργεία αλλά και ο καθένας από εμάς συνειδητά να προσθέσει το λιθαράκι του για το σκοπό αυτό. 
Ετσι για παράδειγμα μπορεί να εξοικονομηθεί ενέργεια με τη δημιουργία αιολικών, γεωθερμικών πάρκων αλλά ακόμη και με πολύ μικρά πράγματα είναι πολύ σημαντικά όταν γίνονται μέσα από ένα σύνολο ανθρώπων όπως αποτελεί η συλλογή διαφόρων μπαταριών, σε ειδικά κυτία που διατίθενται για το σκοπό αυτό ή τοποθετώντας τα χαρτικά, γυαλιά, πλαστικά κ.α. στους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης. 
Μια ολοκληρωμένη προσπάθεια προστασίας για το περιβάλλον θα σταματήσει το φαύλο κύκλο της καταστροφής του και θα ισχυροποιήσει την αλυσίδα της ζωής στον πλανήτη.-
Εν-ημερωμένος Πολίτης

Σχόλια