Τρικυμία εν κρανίω στο Άμυνας...στο καλάθι των αχρήστων το πρόγραμμα της Ν.Δ...

Ο κ. Πάνος Παναγιωτόπουλος σε δηλώσεις του στον Ε.Τ, ανάμεσα στα άλλα αναφέρεται και στην στράτευση των γυναικών..μιλώντας για επιπόλαιους χειρισμούς, τονίζοντας ότι δεν συζητείται η στράτευση γυναικών...
Ο ΥΠΕΘΑ κ. Παναγιωτόπουλος
πετάει στην ουσία στο καλάθι των αχρήστων το πρόγραμμα Άμυνας της Ν.Δ...του οποίου υπεύθυνος ήταν ο σημερινός υφυπουργός του κ. Π. Καράμπελας...

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονίσουμε ότι την ευθύνη και τον συντονισμό όλου του προγράμματος της Ν.Δ είχε ο υπουργός κ. Ε. Στυλιανίδης.

Δείτε τώρα τι γράφει στην παράγραφο 4  το πρόγραμμα της Ν.Δ για την Εθνική Άμυνα ... για το θέμα της εθελοντικής κατάταξης γυναικών στις Ένοπλες Δυνάμεις.
4. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΗΜΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ
Διατήρηση του θεσμού της στρατιωτικής θητείας και ενίσχυση της απόδοσης των κλάσεων, λαμβανομένου υπόψη του δημογραφικού προβλήματος και των σημερινών κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών. Επιπλέον, ανοίγουμε το διάλογο και μελετούμε το θέμα της εθελοντικής κατάταξης γυναικών στις Ένοπλες Δυνάμεις ως στρατεύσιμων.

Τρικυμία εν κρανίω στο Άμυνας...στο καλάθι των αχρήστων το πρόγραμμα της Ν.Δ...

Σχόλια