ΣΤΟ ΜΥΑΛΟ ΤΟΥ ΣΙΛΑ : Επεισόδιο εμΒΛΗΜΑτικό

Γιατί λέει "οι καταναλωτές της ΔΕΗ"; Γιατι δε λέει, "οι πολίτες";
Υπάρχει κανείς εδώ, που δεν καταναλώνει ρεύμα;

Σχόλια