Ορέ εσείς όλοι της τρικομματικής Κυβέρνησης της Ελλάδας... που επικαλείστε το Νόμο κατά το δοκούν

Γράφει ο ΑΝΤΙ300 
άρθρο 45 παρ. 1 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ & άρθρο 43 παρ. 1 του Π.Δ. 60/2007 Όποτε σας «κάνει» επικαλείστε το Νόμο με υποκριτικές περί δήθεν «ευαισθησίες» σας για την προστασία της νομιμότητας όντως ΠΑΡΑΝΟΜΟΙ. 

Σχόλια