ΤΕΡΕΝΣ ΚΟΥΙΚ «ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΛΥΘΕΙ Ή ΤΕΘΕΙ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΝΕΝΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ»

Τις αιτιάσεις της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.με.Α), που ζητά τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων προκειμένου να μην τεθεί σε διαθεσιμότητα ή οδηγηθεί σε απόλυση κανένας εργαζόμενος με αναπηρία ή χρόνια πάθηση, μεταφέρει με Ερώτησή του προς τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης Αντώνη Μανιτάκη, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Τέρενς Κουίκ.


Σύμφωνα με επιστολή της Ε.Σ.Α.με.Α, στις πληροφορίες της οποίας βασίστηκε και η Ερώτηση του Τέρενς Κουίκ, «απαιτείται όχι μόνο
η διασφάλιση όλων των εργαζομένων με ποσοστό αναπηρίας από 50-66% που υπηρετούν σε φορείς του Δημοσίου ή σε ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού», αλλά και «η μετάταξή τους σε φορείς που έχουν ανάγκη από προσωπικό».


Σε ό, τι αφορά στους εργαζομένους που έχουν ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%, η Ε.Σ.Α.με.Α ζητά την εξαίρεσή τους από το μέτρο της διαθεσιμότητας και την αποστολή όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών για να παραμείνουν στην εργασία τους, όσα άτομα με αναπηρία, λόγω του γραφειοκρατικού λαβυρίνθου, δεν πρόλαβαν να τα καταθέσουν.


«Είναι γεγονός ότι σε περιόδους οικονομικής κρίσης τα άτομα με αναπηρία είναι οι πρώτοι που απολύονται και οι τελευταίοι που προσλαμβάνονται», τονίζει ο Πρόεδρος της Ε.Σ.Α.με.Α κ. Ι. Βαρδακαστάνης και υπογραμμίζει πώς «η προστασία και η διασφάλιση της εργασίας των ατόμων με αναπηρία είναι ένα αίτημα υψίστης σημασίας».


Ακολουθεί το κείμενο της Ερώτησης.
ΤΕΡΕΝΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ κ. ΑΝΤΩΝΗ ΜΑΝΙΤΑΚΗΘΕΜΑ: ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΛΥΘΕΙ Ή ΤΕΘΕΙ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΝΕΝΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Κύριε Υπουργέ,

Ο Πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας των Ατόμων με Αναπηρία «Ε.Σ.Α.με.Α», μέλος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ των Ατόμων με Αναπηρία, κ. Ι. Βαρδακαστάνης κατέθεσε κατεπείγον αίτημα για τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων προκειμένου να μην οδηγηθεί σε απόλυση κανένας εργαζόμενος με αναπηρία ή χρόνια πάθηση εφόσον τεθεί σε διαθεσιμότητα και για την εφαρμογή στο ακέραιο των διατάξεων μέσω των οποίων εξαιρούνται οι εργαζόμενοι με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας 67% από τη διαθεσιμότητα.Επειδή δεν γνωρίζω εάν έχετε δώσει την πρέπουσα σημασία στις αιτιάσεις της Ε.Σ.Α.με.Α, σας επισυνάπτω την επιστολή της Ομοσπονδίας, όπως ακριβώς την έλαβα:Κύριε Υπουργέ,Η Ε.Σ.ΑμεΑ. με την υπ’ αριθ. πρωτ. 3629/14-11-2012 επιστολή της ζητούσε από εσάς τη διασφάλιση όλων των εργαζομένων με ποσοστό αναπηρίας από 50-66% που υπηρετούν σε φορείς του Δημοσίου και των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού, δεδομένου ότι οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι δεν έχουν εξαιρεθεί από το μέτρο της διαθεσιμότητας.Εκτός των εργαζόμενων που το ποσοστό αναπηρίας τους κυμαίνεται από 50% - 66% και των οποίων οι συμβάσεις έχουν μετατραπεί σε αορίστου χρόνου βάσει του Π.Δ.. 164/2004 μετά από αποφάσεις του Ανώτατου Συμβουλίου Προσωπικού ήδη υπάρχει πρόβλημα και με εργαζόμενους των οποίων το ποσοστό αναπηρίας προσδιορίζεται στο 67% και οι φορείς στους οποίους εργάζονται δεν έχουν αποστείλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εξαίρεσή τους από το μέτρο της διαθεσιμότητας.Σχετικά με τους εργαζόμενους που οι συμβάσεις τους έχουν κριθεί αορίστου χρόνου μέσω ΑΣΕΠ και έχουν ποσοστό αναπηρίας από 50-66% ζητούμε εφόσον έχουν ενταχθεί σε διαθεσιμότητα να μεριμνήσετε για την μετάταξή τους σε υπηρεσίες του Δημοσίου οι οποίες έχουν ανάγκες σε προσωπικό.Δυστυχώς διαπιστώνουμε ότι ακόμα και στην τελευταία εγκύκλιο με αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑ-ΔΙΠΙΔ/οικ 560 με θέμα «Κινητικότητα Υπαλλήλων σε διαθεσιμότητα» στη σελίδα 8 στην παρ. με τίτλο «Πρόταξη υπαλλήλου σε περίπτωση ισοβαθμίας» δεν λαμβάνεται ουδεμία πρόνοια για την πρόταξη υπαλλήλων με πιστοποιημένη αναπηρία ή χρόνια πάθηση και ποσοστό αναπηρίας 50-66%.Κύριε Υπουργέ,Η προστασία κα η διασφάλιση της εργασίας των ατόμων με αναπηρία είναι ένα αίτημα υψίστης σημασίας δεδομένου ότι τα άτομα με αναπηρία σε περιόδους οικονομικής κρίσης έχουν μηδαμινές πιθανότητες να εξασφαλίσουν νέα θέση εργασίας ειδικά στις θέσεις εργασίας του ιδιωτικού τομέα. Είναι γεγονός ότι σε περιόδους οικονομικής κρίσης τα άτομα με αναπηρία είναι οι πρώτοι που απολύονται και οι τελευταίοι που προσλαμβάνονται.Γι’ αυτό το λόγο η Πολιτεία έχει υποχρέωση και βάσει του αναθεωρημένου Συντάγματος της χώρας, παρ. 6 του άρθρου 21, να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία της εργασίας τους.Όπως αναφέραμε και σε προγένεστερη επιστολή μας θα θέλαμε να εξετάσετε την πρότασή μας σύμφωνα με την οποία κατά την κρίση των αρμοδίων επιτροπών για την μετακίνηση – μετάταξη των προαναφερθέντων υπαλλήλων δημοσίου ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού θα πρέπει -εκτός της εξέτασης των τυπικών προσόντων και των υπηρεσιακών αναγκών των φορέων του δημοσίου- να ληφθεί υπόψη:α) η εφαρμογή των εύλογων προσαρμογών όπως υπαγορεύονται στο άρθρο 10 του ν. 3304/2005 (ΦΕΚ 16Α΄/27-1-2005) που αφορά στην εφαρμογή της αρχής ίσης μεταχείρισης στη εργασία και την απασχόληση, καθώς και την εφαρμογή του άρθρου 27 «Εργασία και Απασχόληση» του ν. 4074/2012 (ΦΕΚ 88Α/11-4-2012) που αφορά στην κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για τα δικαιώματα των ΑμεΑ.β) η οικονομική και οικογενειακή κατάσταση του εργαζόμενου με αναπηρία ο οποίος δεν εντάσσεται στις εξαιρέσεις των ρυθμίσεων που αφορούν στην διαθεσιμότητα και στην κατάργηση οργανικών θέσεων.Τέλος ζητούμε να μεριμνήσετε σε περίπτωση που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα εργαζόμενοι με αναπηρία λόγω μη αποστολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών από την υπηρεσία τους να εφαρμοστούν στο ακέραιο οι διατάξεις του ν. 4093/2012 μέσω των οποίων εξαιρούνται από τα επαχθές μέτρο της διαθεσιμότητας. Ήδη η Ε.Σ.ΑμεΑ έχει καταθέσει επιστολή για δύο εργαζόμενους με αναπηρία του Δήμου Λάρισας για τους οποίους η υπηρεσία του Δήμου δεν έχει στείλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από το καθεστώς της διαθεσιμότητας.Κύριε Υπουργέ,Αναμένουμε τις ενέργειές σας προκειμένου να μην ενταχθεί στο μακρύ κατάλογο της ανεργίας ούτε ένα υπάλληλος με αναπηρία ή χρόνια πάθηση που εργάζεται σε φορέα του δημοσίου ή σε ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού.

Κατόπιν τούτων, ερωτάσθε κ. Υπουργέ:1.Σε ποιες ενέργειες θα προβείτε προκειμένου να διασφαλιστούν οι εργαζόμενοι με ποσοστό αναπηρίας 50-66% που υπηρετούν σε φορείς του Δημοσίου και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ Βαθμού;2.Πότε θα αποσταλούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την εξαίρεση των εργαζομένων με ποσοστό αναπηρίας 67% από το μέτρο της διαθεσιμότητας;3.Προτίθεστε να εκδώσετε, νέα, επικαιροποιημένη εγκύκλιο που να προβλέπει τη μετάταξη ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες του Δημοσίου οι οποίες έχουν ανάγκη σε προσωπικό;4.Θα λάβετε υπόψη την εφαρμογή των εύλογων προσαρμογών όπως υπαγορεύονται στο άρθρο 10 του ν. 3304/2005 καθώς και την εφαρμογή του άρθρου 27 του ν. 4074/2012 (ΦΕΚ 88Α/11-4-2012);5.Θα μεριμνήσετε ώστε να μην τεθούν σε διαθεσιμότητα εργαζόμενοι με αναπηρία λόγω μη αποστολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών;6.Συνειδητοποιείτε ότι σε περίπτωση που δεν λάβετε τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση των ΑμεΑ, καταπατάτε το άρθρο 21 παρ. 6 του Συντάγματος και δίνετε τη χαριστική βολή στο κοινωνικό κράτος;

Ο Ερωτών ΒουλευτήςΤέρενς-Νικόλαος Κουίκ


Σχόλια