Παράταση κατά ένα χρόνο για την απόσυρση παλαιών οχημάτων

Ενα χρόνο παράταση στο μέτρο της απόσυρσης οχημάτων έδωσε το υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με διάταξη που ψηφίστηκε στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης στις 23 Ιανούαριου και δόθηκε χθες στη δημιοσιότητα η ερμηνευτική εγκύκλιος για το συγκεκριμένο θέμα.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013 να αποσύρουν το όχημά τους εφόσον
η 1η άδεια κυκλοφορία έχει εκδοθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2000 και με την προϋπόθεση ότι έχουν καταβληθεί τα Τέλη Κυκλοφορίας του έτους διαγραφής του οχήματος καθώς και τυχόν οφειλόμενα τέλη προηγούμενων ετών αν δεν είχαν κατατεθεί στην εφορία οι πινακίδες.
Επίσης, η απαλλαγή από τα τέλη ταξινόμησης λόγω απόσυρσης αφορά οχήματα έως 2.000 κυβικά εκατοστά.
Με τον ίδιο νόμο ρυθμίστηκαν και θέματα την απαλλαγή από τέλος ταξινόμησης αναπηρικών αυτοκινήτων, την απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης πολύτεκνων γονέων και την αλλαγή του Φόρου Πολυτελείας στα εισαγόμενα μεταχειρισμένα ΙΧ.
Οσον αφορά στις αλλαγές που έγιναν στη φορολόγηση των αναπηρικών ΙΧ σύμφωνα με τις νέες διατάξεις, ορίζεται ότι ορίζεται ότι από 1.1.2013 το ποσοστό αναπηρίας για την παραλαβή αυτοκινήτου με απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης καθορίζεται με βάση τη γνωμάτευση των οικείων υγειονομικών επιτροπών του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ότι δεν γίνονται δεκτές από τις τελωνειακές αρχές Γνωματεύσεις άλλων επιτροπών.
Επίσης, οι ιδιοκτήτες ΙΧ με 3 παιδιά θα μπορούν να αποκτήσουν και πάλι αυτοκίνητο χωρίς να πληρώσουν τέλη ταξινόμησης ενώ κάτι τέτοιο πριν από την εφαρμογή του νέου νόμου απαγορευόταν. Συγκεκριμένα, η εγκύκλιος του υπουργείου Οικονομικών αναφέρει τα εξής: «οι πολύτεκνοι γονείς οι οποίοι έχουν ήδη υπαχθεί ως γονείς με τρία τέκνα στις ισχύουσες διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 3454/2006, με τις οποίες χορηγείται απαλλαγή από το φόρο αυτό για μία και μόνο φορά, δύνανται να παραλάβουν εκ νέου αυτοκίνητο με απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις περί απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης διατάξεις πολύτεκνων γονέων».

Φόρος πολυτελείας σε καινούρια και μεταχειρισμένα ΙΧ

Παραμένει τελικά ο φόρος πολυτελείας στα ιχ. με εργοστασιακή αξία άνω των 20.000 ευρώ και μάλιστα με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο επεκτείνεται ο φόρος αυτός και στα εισαγόμενα μεταχειρισμέναν. Ο φόρος αυτός είναι αναπροσαρμοσμένος και ισχύει ως εξής:
α) Εργοστασιακή αξία από 20.000 ευρώ μέχρι και 22.000 ευρώ, ποσοστό 10%,
β) Εργοστασιακή αξί άνω των 22.000 ευρώ και μέχρι 28.000 ευρώ, ποσοστό 30%,
γ) Εργοστασιακή αξία άνω των 28.000 ευρώ, ποσοστό 40%.
Διευκρινίζεται οτι οι παραπάνω αξίες αφορούν στην τιμή χονδρικής πώλησης μετά την απομείωση που ισχύει ανάλογα το διάστημα που έχει περάσει από την πρώτη κυκλοφορία του οχήματος. 
ΤΟ ΒΗΜΑ

Σχόλια