ΣΤΟ ΜΥΑΛΟ ΤΟΥ ΣΙΛΑ : Εγώκεντρος δύναμη

Αυτοί οι πολιτικοί φαντάζομαι δεν καταδέχονται
ούτε στο αεροδρόμιο να τους ελέγξουν;

Σχόλια