Χαμός με το Τ.Τ. ...

Ο βασικός μέτοχος του Τ.Τ. (Ελληνικό δημόσιο με 34% των μετοχών) δεν έχει πάρει θέση για την ανακεφαλαιοποίηση ή όχι του Τ.Τ. Οι μέτοχοι-φυσικά πρόσωπα (46% των μετοχών) βλέποντας αυτή την αδράνεια αμφισβητούν την απαξίωση του Τ.Τ. που μεθοδεύουν οι εποπτικές αρχές και ζητούν κοινοποίηση της υποτιθέμενης τεκμηρίωσης μη βιωσιμότητας προκειμένου να απαντήσουν.
Σήμερα το 5% των μετόχων, η καταστατική μειοψηφία,

ζήτησε έγκυρα και έγκαιρα , την σύγκλιση έκτακτης γενικής συνέλευσης με θέμα την ανακεφαλαιοποίηση του Τ.Τ. Η διοίκηση του Τ.Τ. είναι υποχρεωμένη πλέον από το νόμο να συγκαλέσει την γενική συνέλευση των μετόχων . Άλλωστε την Πέμπτη 10/01/2013 με υπόμνημα της προς την Τράπεζα της Έλλαδος εκδήλωσε την πρόθεση της και παραδέχθηκε ότι πρέπει να ερωτηθούν οι μέτοχοι δια της γενικής συνελεύσεως τους.
Η Τράπεζα της Ελλάδος και το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας οφείλουν πλέον να αναστείλουν κάθε ενέργεια τους μέχρι να αποφασίσουν οι μέτοχοι για την ανακεφαλαιοποίηση ή όχι του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου.
Ένωση Μετόχων και Φίλων Τ.Τ. 
http://logia-starata.blogspot.gr/2013/01/blog-post_9463.html 

Σχόλια