Νέες συναλλαγές μέσω του TAXIS net

Μια σειρά από νέες συναλλαγές μέσω του TAXIS net θα μπορούν να κάνουν οι φορολογούμενοι με τις νέες υπηρεσίες που θέτει σε εφαρμογή η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών.
Έτσι όπως ανακοινώσε η ΓΓΠΣ:
Από την Δευτέρα 17/12/2012 η  Γ.Γ.Π.Σ.έχει ενεργοποιήσει με τον τίτλο «Προσωποποιημένη Πληροφόρηση» νέες συναλλαγές  για τους χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της. Έτσι οι  χρήστες του TAXISnet μπορούν να εμφανίσουν στην οθόνη του υπολογιστή τους:
-Τις βεβαιωμένες στις Δ.Ο.Υ. ατομικές οφειλές τους εκτός ρύθμισης. Στην ενότητα αυτή παρέχονται  πληροφορίες για την γενική εικόνα των ατομικών οφειλών των φορολογούμενων καθώς και α στοιχεία που αφορούν τις δόσεις εξυπηρέτησής της
- Το Προσωπικό Φορολογικό Ημερολόγιο με τη λήξη των προθεσμιών για το εισόδημα, το ΦΠΑ, τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, τους παρακρατούμενους φόρους και τα τέλη και τους ειδικούς φόρους
- Τα στοιχεία μητρώου  Φυσικών και Νομικών  Προσώπων καθώς και τα στοιχεία του Κώδικα  Βιβλίων και Στοιχείων
Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων με τις νέες υπηρεσίες που ενεργοποιήθηκαν και θα ενεργοποιηθούν το επόμενο χρονικό διάστημα, οι φορολογούμενοι θα μπορούν να εξοφλούν τις υποχρεώσεις τους μέσω των Τραπεζών και των ΕΛ.ΤΑ., επιτρέποντας την κατάργηση των ταμείων στις ΔΟΥ.

Σχόλια