ΣΤΟ ΜΥΑΛΟ ΤΟΥ ΣΙΛΑ: Να ένα άρθρο!

Δηλαδή και να διαβάσουν το πολυνομοσχέδιο, σε τι θα εξυπηρετούσε;  
Θα διορθωθεί κάποια παράγραφος; 

Σχόλια