Γκρεμίζουμε τα ψέματα των νταβαντζήδων για δήθεν αφελληνισμό των τραπεζών...το απέτρεψε η ίδια η ΕΚΤ

Στις 23 Οκτωβρίου 2012, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) έλαβε αίτημα του ελληνικού υπουργείου οικονομικών για τη διατύπωση γνώμης σχετικά με σχέδιο νόμου που τροποποιεί το νομικό πλαίσιο για την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα (εφεξής το «σχέδιο νόμου»). Στις 2 Νοεμβρίου 2012 η ΕΚΤ έλαβε αναθεωρημένο κείμενο του σχεδίου νόμου.....
Η ΕΚΤ υπέβαλε αρκετά σχόλια...
Διαβάστε όμως ένα χαρακτηριστικό και βγάλτε τα συμπεράσματά σας..


Συνεπώς, η ΕΚΤ χαιρετίζει το γεγονός ότι το άρθρο 4 παράγραφος 15 του νόμου για το ΤΧΣ διευκρινίζει ότι τα καθήκοντα του εκπροσώπου της ΕΚΤ συνίστανται στην απλή παρατήρηση, χωρίς να συνοδεύονται από δικαίωμα ψήφου. Εντούτοις, όσον αφορά το δικαίωμα του εκπροσώπου της ΕΚΤ, σύμφωνα με τη νέα δομή διοίκησης, να ζητά από τον μελλοντικό πρόεδρο να συγκαλεί συνέλευση του Γενικού Συμβουλίου, η ΕΚΤ θεωρεί ότι αυτό βαίνει πέραν της ιδιότητας του εν λόγω προσώπου ως παρατηρητή και θα πρέπει, συνεπώς, να διαγραφεί από το σχέδιο νόμου.
Υ.Γ
Γκρεμίζουμε τα ψέματα των νταβαντζήδων για δήθεν αφελληνισμό των τραπεζών...το απέτρεψε η ίδια η ΕΚΤ
Απίστευτο το ΥΠΟΙΚ κάνει δερβέναγα και δίνει την δυνατότητα στον εκπρόσωπο της ΕΚΤ που δεν έχει δικαίωμα ψήφου, να ζητάει από τον πρόεδρο να συγκαλεί συνέλευση του Γενικού Συμβουλίου !!!!
Αυτή λοιπόν την κατάπτυστη ρύθμιση έρχεται η ΕΚΤ και λέει καταργήστε τη !!!

Σχόλια