Και η Επιστημονική Υπηρεσίας της Βουλής βλέπει προβλήματα στο πολυνομοσχέδιο

Ενστάσεις ως προς τη μορφή, αλλά και την ουσία του πολυνομοσχεδίου εκφράζει το Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής, επισημαίνοντας τον κίνδυνο να ακυρωθούν ως αντισυνταγματικές μια σειρά διατάξεων.
Ειδικότερα, η σχετική έκθεση επικαλείται το άρθρο 74 παρ 5 του Συντάγματος, σύμφωνα με το οποίο «οι νόμοι πρέπει να αποτελούνται από ομοιογενείς, σχετικές προς το αντικείμενο του νόμου διατάξεις,

διέπει και την κατάρτιση κάθε επι μέρους άρθρου νομοσχεδίου, ώστε να μην είναι επιτρεπτή η σώρευση σε ένα μόνο άρθρο διατάξεων που αφορούν σε διαφορετικά, ευχερώς διακριτά, θέματα. Υπο το φως των ανωτέρω, θα έπρεπε, ενδεχομένως, οι δεκαέξι, τουλάχιστον, παράγραφοι του άρθρου μόνου του Νομοσχεδίου να κατηγοριοποιηθούν σε διαφορετικά άρθρα».

Πέραν της μορφής, ενστάσεις εκφράζονται για την ακαριαία επιμήκυνση των ορίων συνταξιοδότησης κατά δύο έτη, επισημαίνοντας νομοθετικές προβλέψεις για σταδιακή μετάβαση στο νέο συνταξιοδοτικό καθεστώς.

Επίσης «ανησυχίες» εκφράζονται και για την περικοπή των πολυτεκνικών επιδομάτων.

Σχόλια