Ενδιαφέρουσα μελέτη για Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ) του Βασίλειου Δούλη

    Σας παρουσιάζουμε σήμερα (όπως υποσχεθήκαμε) τη μελέτη που έγινε από το συνάδελφο ε.α. Βασίλειο Δούλη, μέλους της ΕΑΑΣ Λάρισας, για την Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ) η οποία είναι μια μορφή εταιρείας στην οποία μπορεί να συμμετάσχει οποιοσδήποτε συνάδελφος είτε με κεφάλαιο, είτε με εργασία είτε ως εγγυητής, χωρίς καμία επίπτωση στη σύνταξή του, αρκεί να μην ασκεί διαχειριστικά καθήκοντα ή να μην είναι μονοπρόσωπη εταιρεία. 
Δεν απαιτεί ασφάλιση στον ΟΑΕΕ, πλην διαχειριστή, ενώ το εισόδημά του φορολογείται αυτοτελώς κατά τη διανομή κερδών της εταιρείας με τους συντελεστές που αναφέρονται στην παρουσίαση και χωρίς άλλη συνέπεια δηλώνεται απλά στη φορολογική δήλωση ως πληροφοριακό στοιχείο στον πίνακα 6. Η σύστασή της είναι απλή, ταχύτατη και οικονομική, χωρίς να απαιτεί ελάχιστο κεφάλαιο πέραν του τυπικού ενός (1) ευρώ.
http://eaaslarisas.blogspot.gr/2012/11/blog-post_8617.html

Σχόλια