Είμαστε ωραίοι. Τα φέραμε έτσι, ώστε να εγκαλούμε εμείς τους Ευρωπαίους τώρα!


Σχόλια