Γιάνης Βαρουφάκης : Δεν πρέπει να ψηφιστούν τα μέτρα...

..διότι θα εξασφαλίσουν μεν λίγο χρόνο στην Ελλάδα, αλλά θα αποβούν μοιραία...

Σχόλια