Ο Βενιζέλος διέγραψε τους 6 παρόντες...

και ο Σαμαράς τον Κασαπίδη.
153 τα ΝΑΙ..

Σχόλια