Η «περίεργη» σύμβαση με τη Siemens

Ο συντονιστής του Κινήματος Χριστιανοδημοκρατικής “Αναγέννηση” Νίκος Νικολόπουλος μέσω του Κοινοβουλευτικού ελέγχου έθεσε μια σειρά ερωτημάτων προς τον Υπουργό Οικονομικών, με θέμα την «περίεργη» σύμβαση αμνήστευσης που υπογράφηκε μεταξύ του ελληνικού δημοσίου και της εταιρίας Siemens.
Ο Νεοδημοκράτης Βουλευτής υπογραμμίζει την «μυστηριώδη» σύμβαση όσον αφορά το περιεχόμενό της και τους όρους και τις διαδικασίες που υπογράφηκε ενώ αναφέρει ότι «η ίδια η σύμβαση χαρακτηρίζεται ζημιογόνος για το ελληνικό δημόσιο και χαριστική για την εταιρία.»

Ο Νίκος Νικολόπουλος αναφέρεται στην επιβαρυμένη προϊστορία πολιτικών και κρατικών αξιωματούχων  με την συγκεκριμένη εταιρία γεγονός που όπως δηλώνει χαρακτηριστικά «γεννά σειρά ερωτημάτων για το αν υπήρξαν διαδικασίες διαφάνειας κατά την υπογραφή της νέας σύμβασης»
Ο τ. Υφυπουργός Εργασίας καυτηριάζει σε έντονο ύφος την σύμβαση που υπογράφηκε μεταξύ του ελληνικού δημοσίου και της Siemens καθότι «στο παρελθόν η σκανδαλοθηρία γύρω από την εταιρία και τα εμπλεκόμενα πολιτικά και κρατικά πρόσωπα δεν επιτρέπει τέτοιες «περίεργες» συμβάσεις που προκαλούν το κοινό αίσθημα και εγείρουν αντιδράσεις», όπως δηλώνει χαρακτηριστικά και καταλήγει βάζοντας τα εξής ερωτήματα στον Υπουργό Οικονομικών:
Ποιος συνέταξε το κείμενο της σύμβασης;
Υπήρχαν προσχέδια σύμβασης προς διαπραγμάτευσης από τις δύο πλευρές, ώστε να εντοπισθεί  από πού ξεκίνησε και πως εξελίχθηκε μέχρι την υπογραφή του τελικού κειμένου η διαπραγματευτική θέση κάθε πλευράς;  
Ποιά υπηρεσία του ελληνικού κράτους διαπραγματεύθηκε το περιεχόμενο της σύμβασης αυτής;
Σε ποιο χώρο διεξήχθη η διαπραγμάτευση και πόσο χρόνο διήρκησε; Να αναφερθούν συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα.
Ποιοί υπάλληλοι, πολιτικοί αξιωματούχοι, νομικοί σύμβουλοι του Κράτους και άλλοι κρατικοί λειτουργοί συμμετείχαν από πλευράς ελληνικού Δημοσίου στη διαπραγματευτική ομάδα και υπό ποια ιδιότητα έκαστος;
Ποιοί υπάλληλοι και νομικοί ή άλλοι σύμβουλοι της εταιρείας SIEMENS συμμετείχαν στην ομάδα διαπραγμάτευσης για λογαριασμό της εταιρείας;
Τηρήθηκαν κατά τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης πρακτικά με τις θέσεις των δύο πλευρών, ώστε να προκύπτει ποια η διαπραγματευτική θέση και στάση του Ελληνικού Δημοσίου από την αρχή των διαπραγματεύσεων μέχρι την υπογραφή της σύμβασης; .
Υποβλήθηκε το Ελληνικό Δημόσιο σε έξοδα στο πλαίσιο υπογραφής της σύμβασης από την έναρξη των διαπραγματεύσεων μέχρι την υπογραφή της (αμοιβή και έξοδα συμβούλων κλπ);
Τέλος, ο Αχαιός Βουλευτής και συντονιστής του ΚΙΝ.Α Νίκος Νικολόπουλος, ζητάει να του κατατεθούν η υπογραφείσα σύμβαση, όλα τα προσχέδια σύμβασης που υπέβαλαν τα δύο μέρη, τα πρακτικά της διαπραγμάτευσης και ο κατάλογος εξόδων του Ελληνικού Δημοσίου με αναφορά στο ποσό και τον λήπτη ενώ δεικτικά αναφέρει:
«Το μαχαίρι θα φτάσει μέχρι το κόκαλο. Πλήρης διαφάνεια. Καμιά ανοχή στις διαπλεκόμενες σχέσεις και στον σφετερισμό του δημοσίου συμφέροντος που οδήγησαν την χώρα μας στο σημερινό εθνικό αδιέξοδο. Η κοινωνία οφείλει να γνωρίζει.»Σχόλια