Δευτέρα, 29 Οκτωβρίου 2012

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΕΡΕΝΣ ΚΟΥΙΚ ΚΑΙ ΓΙΩΡΓΟΥ ΝΤΑΒΡH ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤ(ΡΙ)ΩΝ ΜΑΚΡΑΣ ΘΗΤΕΙΑΣ

Την καταπάτηση της Συνταγματικής Αρχής της ίσης μεταχείρισης, αλλά και των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για την ίση βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη των εθελοντών και εθελοντριών στις Ένοπλες Δυνάμεις, καταγγέλλουν με Ερώτησή τους προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος και Τομεάρχης Εξωτερικών των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Τέρενς Κουίκ και ο Βουλευτής Αχαΐας και Τομεάρχης Εθνικής Άμυνας του Κινήματος Γιώργος Νταβρής.
Σύμφωνα με τους ερωτώντες Βουλευτές, ενώ οι άνδρες που υπηρέτησαν εθελοντικά στις Ένοπλες Δυνάμεις,
«μετά τη λήξη της πενταετούς υποχρέωσής τους, εντάσσονται στο θεσμό των ΕΜΘ μέχρι τη συμπλήρωση 35 ετών συντάξιμης υπηρεσίας και εξελίσσονται βαθμολογικά μέχρι το βαθμό του Ανθυπασπιστή, μισθολογικά δε μέχρι το βαθμό του Λοχαγού», ο Υπουργός αποκρύπτει το γεγονός ότι και «οι εθελόντριες που έχουν συμπληρώσει πενταετή παραμονή θα πρέπει να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση παραμονής σε δύο μήνες από την έναρξη ισχύος του Ν.1848/1989».
Ακολουθεί το κείμενο της Ερώτησης.


ΤΕΡΕΝΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ- ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΒΡΗΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΑΧΑΪΑΣ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΑΝΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΌΠΟΥΛΟ
ΘΕΜΑ: ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΕΘΕΛΟΝΤ(ΡΙ)ΩΝ ΜΑΚΡΑΣ ΘΗΤΕΙΑΣ
Κύριε Υπουργέ,
Σε συνέχεια της απάντησης σας ( Φ.900α/9159/12661/7 Αυγούστου 2012) σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου του Βουλευτή κ, Νικήτα Κακλαμάνη (υπ. Αριθμ. 306/23-7-2012) με θέμα «Βαθμολογική εξέλιξη Εθελοντών Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) 07 Αυγ. 2012 Φ 900α/9159/12661/7 Αυγούστου 2012 μεταξύ των άλλων αναφέρατε :

Με το άρθρο 13 παρ. 4 του Ν. 1848/1989 και το άρθρο 5 παρ. 1 του ΠΔ 21/1991, μετά τη λήξη της πενταετούς υποχρέωσης τους οι ΕΠΥ που επιθυμούν να παραμείνουν στο Στρατό, εντάσσονται στο θεσμό των ΕΜΘ μέχρι τη συμπλήρωση 35 ετών συντάξιμης υπηρεσίας και εξελίσσονται βαθμολογικά μέχρι το βαθμό του Ανθυπασπιστή, μισθολογικά δε εξομοιώνονται με τους μονίμους ομοιοβάθμους τους, μέχρι το βαθμό του Λοχαγού. Η υπόψη κατηγορία στρατιωτικών εντάσσεται σε ξεχωριστούς πίνακες αρχαιότητος (επετηρίδες). Από το προαναφερόμενο νομοθετικό πλαίσιο προκύπτει ότι στον θεσμό των ΕΜΘ δεν συμπεριλαμβάνονται οι εθελόντριες του Ν. 705/77.

Δεν αναφέρατε όμως την επόμενη παράγραφο 5 του άρθρου 13 του Ν. 1848/1989 το οποίο λέει ότι:

Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζεται αναλογικά και για τις εθελόντριες του Ν. 705/1977 (ΦΕΚ 279).

Όσες εθελόντριες έχουν συμπληρώσει πενταετή παραμονή μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού θα πρέπει να υποβάλουν τη σχετική αίτηση παραμονής σε δύο μήνες από την έναρξη της ισχύος του.

Μετά από το προαναφερόμενο νομοθετικό πλαίσιο προκύπτει ότι στον θεσμό των ΕΜΘ συμπεριλαμβάνονται οι εθελόντριες του Ν. 705/77.

Επίσης αναφέρεται στην απάντηση:

Οι νόμοι 2109/1992 (άρθρο 22) και 2357/2004 (άρθρο 13) που μνημονεύονται στην απάντηση σας δεν αναφέρονται σε έξοδο των εθελοντριών του νόμου 705/1977 από το θεσμό των ΕΜΘ, αλλά στην αρχαιότητα και την επετηρίδα των μονιμοποιούμενων εθελοντριών και στο χρόνο προαγωγή τους στο βαθμό του Ανθυπολοχαγού…

Στο Ν. 3257/2004 στο άρθρο 13 αναφέρεται:

Οι γυναίκες που υπηρετούν ως μόνιμες με βαθμό Ανθυπασπιστή του Ν. 705/1977 (ΦΕΚ 279 Α΄), που κατετάγησαν τα έτη 1979, 1980, 1981 και 1982, προάγονται στο βαθμό του Ανθυπολοχαγού και αντιστοίχου των άλλων Κλάδων με τη συμπλήρωση είκοσι ενός ετών συνολικής πραγματικής υπηρεσίας από την αρχική τους κατάταξη, συντρεχουσών των λοιπών προϋποθέσεων του Ν.Δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), πλην της παραγράφου 10 του άρθρου 7 του διατάγματος αυτού.

Ειδικώς για την προαγωγή τους στο βαθμό του Υπολοχαγού και αντιστοίχου των άλλων Κλάδων, κρίνονται, κατά τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2439/1996 (ΦΕΚ 219 Α΄), με τη συμπλήρωση τριών ετών από την ημερομηνία αναδρομικής προαγωγής τους στο βαθμό του Ανθυπολοχαγού και αντιστοίχου, σε περίπτωση δε τυχόν οφειλόμενης αναδρομικής προαγωγής και για το βαθμό αυτό του Υπολοχαγού η κρίση είναι έκτακτη.

Για την προαγωγή των ανωτέρω στους βαθμούς Λοχαγού, Ταγματάρχη, Αντισυνταγματάρχη και αντιστοίχων ως χρόνος αξιωματικού υπολογίζεται ο χρόνος υπαξιωματικού και ανθυπασπιστή πέραν των 15 ετών από την ονομασία τους στο βαθμό του λοχία και αντιστοίχου.

Οι παραπάνω διατάξεις ισχύουν αναδρομικά χωρίς να θεμελιώνεται δικαίωμα λήψεως αναδρομικών αποδοχών.

Κατ΄ εξαίρεση, για τις αναφερόμενες στην παράγραφο 1, στο βαθμό του Υπολοχαγού και αντιστοίχου των άλλων Κλάδων προστίθεται στον εκάστοτε προβλεπόμενο για το βαθμό αυτόν χρόνο διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας και το ήμισυ του εκάστοτε ομοίως προβλεπόμενου χρόνου στο βαθμό του Ανθυπολοχαγού και αντιστοίχων.

Ενώ ήταν ΕΜΘ σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 13 του Ν. 1848/1989, αλλάζει η βαθμολογική τους εξέλιξη με το άρθρο 13 του Ν. 3257/2004.

Οι λύσεις που καλύπτουν προβλήματα περιστάσεων και η δημιουργία άνισης βαθμολογικής και μισθολογικής εξελίξεως ατόμων υπό ομοιόμορφες συνθήκες τελούντων κατά παράβαση της Συνταγματικής Επιταγής για Ίση Μεταχείριση, Επίσης με την αριθμ. G 273/97/26-10-99 απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου οι διοικήσεις των Ενόπλων Δυνάμεων, πρέπει να τηρούν κατά κανόνα την αρχή της ίσης μεταχείρισης.
Μετά τα παραπάνω ερωτάται ο κ Υπουργός:
Προτίθεται το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να τηρήσει την Συνταγματική Ισότητα στην περίπτωση αυτή των Εθελοντών Μακράς Θητείας(ΕΜΘ);
Οι ερωτώντες Βουλευτές
Τέρενς - Νικόλαος Κουίκ
Γεώργιος Νταβρής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια δημοσιεύονται με μια καθυστέρηση και αφού τα δει κάποιος από τη διαχείριση...και όχι για λογοκρισία αλλά έλεγχο για: μη αναφορά σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, διευθύνσεις, προσβλητικά, υποτιμητικά και υβριστικά μηνύματα ή δεσμούς (Link) με σεξουαλικό περιεχόμενο.
Η φιλοξενία και οι αναδημοσιεύσεις άρθρων τρίτων, τα σχόλια και οι απόψεις των σχολιαστών δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις απόψεις του ιστολογίου μας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη γι’ αυτά. Προειδοποίηση: Περιεχόμενο Αυστηρώς Ακατάλληλο για εκείνους που νομίζουν ότι θίγονται προσωπικά στην ανάρτηση κειμένου αντίθετο με την ιδεολογική τους ταυτότητα ή άποψη, σε αυτούς λέμε ότι ποτέ δεν τους υποχρεώσαμε να διαβάσουν το περιεχόμενο του ιστολογίου μας.