Τρίτη, 30 Οκτωβρίου 2012

Αυτόματες περικοπές κονδυλίων σε υπουργεία και φορείς που αποκλίνουν

Της Δήμητρας Καδδά
Πράξη νομοθετικού περιεχομένου προβλέπει αυστηρούς κανόνες σύνταξης, εκταμίευσης των προϋπολογισμών του στενού και ευρύτερου δημοσίου, κυρώσεις, επόπτες στο ευρύτερο δημόσιο αλλά και παράταση κατά ένα μήνα της κατάθεσης του απολογισμού του 2011.
Μεταξύ των κυρώσεων περιλαμβάνεται η περικοπή των προϋπολογισμών όταν οι αποκλίσεις υπερβαίνουν το 10% των αρχικών στόχων. 


Ουσιαστικά η συγκεκριμένη πράξη δίνει υπερεξουσίες στο ΓΛΚ με στόχο να «διορθώνονται «αυτόματα" όποιες αποκλίσεις στις δαπάνες του ευρύτερου δημοσίου. 


Σύμφωνα με δήλωση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα "με την εφαρμογή των ανωτέρω προσδοκάται η τόσο αναγκαία για την μακροχρόνια επιτυχή πορεία της χώρας προώθηση και εδραίωση σε υψηλό επίπεδο της δημοσιονομικής εξυγίανσης, προσαρμογής και πειθαρχίας.."
Αναλυτικά, σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση:
«Με την παρούσα ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με την παρακολούθηση και την ορθή εκτέλεση των δημόσιων προϋπολογισμών, εντός των ορίων και των στόχων που αποφασίζονται και εγκρίνονται από τη Βουλή.
Ειδικότερα προβλέπονται:

Η έγκαιρη έγκριση όλων των προϋπολογισμών της Γενικής Κυβέρνησης μέχρι την 31η Ιανουαρίου κάθε έτους.
Η κατάρτιση προγραμμάτων μηνιαίας εκτέλεσης των προϋπολογισμών των υπουργείων και των σημαντικών από άποψη μεγέθους νομικών προσώπων και η θέσπιση τριμηνιαίων στόχων.
Η στενή παρακολούθηση των τριμηνιαίων στόχων και η έγκαιρη λήψη διορθωτικών μέτρων σε περίπτωση που διαπιστώνεται ότι οι αποκλίσεις από τους στόχους, θέτουν σε κίνδυνο την εκτέλεση του προϋπολογισμού.
Η σύναψη συμφωνιών μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών και των υπολοίπων Υπουργείων, με τις οποίες τα μέρη δεσμεύονται για την υλοποίηση δράσεων που θα εξασφαλίζουν την ορθή εκτέλεση του προϋπολογισμού.
Η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης. Ειδικότερα προβλέπεται:

- Η περικοπή των προϋπολογισμών όταν οι αποκλίσεις υπερβαίνουν το 10% των συμφωνηθέντων στόχων και δεν λαμβάνονται μέτρα διόρθωσης.

- Ο ορισμός Επόπτη των οικονομικών υπηρεσιών στα νομικά πρόσωπα φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπου διαπιστώνονται σοβαρές αποκλίσεις ή μη συμμόρφωση με τα ανωτέρω.
Στο δεύτερο άρθρο της παρούσας ρυθμίζεται το ζήτημα της κατάθεσης στη Βουλή του απολογισμού και των λοιπών χρηματοοικονομικών καταστάσεων οικονομικού έτους 2011. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 76 του ν.2362/1995 (Α.247) όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 43 του ν.3871/2010 (Α.141), η κατάθεση στη Βουλή για κύρωση του Απολογισμού, του Ισολογισμού και των λοιπών χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Κεντρικής Διοίκησης, καθώς και της Διαδήλωσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου διενεργείται πριν από την κατάθεση στη Βουλή του προϋπολογισμού για το νέο έτος και μέχρι το τέλος Νοεμβρίου το αργότερο.
Στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους αναπτύχθηκε και λειτουργεί από 1-1-2011 Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα, κατά το πρώτο έτος λειτουργίας του οποίου, αναδείχθηκαν προβλήματα και αδυναμίες που επηρέασαν σημαντικά το χρονοδιάγραμμα των εργασιών για την κατάρτιση του Απολογισμού και των λοιπών ανωτέρω χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Για το λόγο αυτό άλλωστε, οι σχετικές προθεσμίες παρατάθηκαν επί δίμηνο με τις διατάξεις του άρθρου 43 παρ.3 του ν.4071/2012 (Α.85).

Ενόψει όμως της εσπευσμένης κατάθεσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 (προ της εκπνοής της προθεσμίας του άρθρου 89 παρ.2 ν.2362/1995 όπως ισχύει) δεν είναι δυνατή η κατάθεση στη Βουλή του Απολογισμού και των λοιπών χρηματοοικονομικών καταστάσεων για το οικονομικό έτος 2011 πριν την κατάθεση του προϋπολογισμού.
Κατόπιν αυτού προτείνεται η κατωτέρω ρύθμιση με την οποία ειδικά για το τρέχον έτος, ο Απολογισμός και οι λοιπές χρηματοοικονομικές καταστάσεις οικονομικού έτους 2011, κατατίθενται στη Βουλή μέχρι το τέλος Νοεμβρίου τρέχοντος έτους και ανεξάρτητα από την ημερομηνία κατάθεσης του προϋπολογισμού.
Με το τρίτο άρθρο δίνεται η δυνατότητα στους Γενικούς Διευθυντές των Υπουργείων, οι οποίοι απολύονται αυτοδίκαια, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, μετά από αίτησή τους να παραμείνουν στην Υπηρεσία και μέχρι την επιλογή και τοποθέτηση νέων προϊσταμένων.
Η προβλεπόμενη από το Ν.3839/2010 επιλογή των προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων δεν έχει γίνει, λόγω και της επικείμενης αναδιάρθρωσης των Υπηρεσιών του δημόσιου τομέα, με συνέπεια κρίσιμες Γενικές Διευθύνσεις να υπολειτουργούν.
Με την ανωτέρω διάταξη προβλέπεται η δυνατότητα εκούσιας παραμονής των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων των Υπουργείων που απολύονται αυτοδίκαια (άρθρο 155 ν.358/2007) κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων και μέχρι την επιλογή και κάλυψη των ανωτέρω θέσεων και εφόσον δεν έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους».


Πηγή:www.capital.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια δημοσιεύονται με μια καθυστέρηση και αφού τα δει κάποιος από τη διαχείριση...και όχι για λογοκρισία αλλά έλεγχο για: μη αναφορά σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, διευθύνσεις, προσβλητικά, υποτιμητικά και υβριστικά μηνύματα ή δεσμούς (Link) με σεξουαλικό περιεχόμενο.
Η φιλοξενία και οι αναδημοσιεύσεις άρθρων τρίτων, τα σχόλια και οι απόψεις των σχολιαστών δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις απόψεις του ιστολογίου μας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη γι’ αυτά. Προειδοποίηση: Περιεχόμενο Αυστηρώς Ακατάλληλο για εκείνους που νομίζουν ότι θίγονται προσωπικά στην ανάρτηση κειμένου αντίθετο με την ιδεολογική τους ταυτότητα ή άποψη, σε αυτούς λέμε ότι ποτέ δεν τους υποχρεώσαμε να διαβάσουν το περιεχόμενο του ιστολογίου μας.