Αυτά που κάνουν ότι δεν ξέρουν και ότι δεν συμφωνούν..τα έχουν ήδη ψηφίσει...

Το 2ο μνημόνιο όπως όλοι γνωρίζουμε έχει ψηφισθεί..και μάλιστα απ όλους "λεβέντες" και τα "παλληκάρια" της συγκυβέρνησης..
Και αφού το έχουν ψηφίσει έρχονται και μας λένε οι κύριοι της ΔΗΜΑΡ και όχι μόνο, για κόκκινες γραμμές και ότι δεν θα ψηφίσουν τα εργασιακά μέτρα, που τάχα δεν προβλέπονται...
Απίστευτα και απύθμενα ψεύδη...
Πολύ απλά γιατί όλα αυτά προβλέπονται στο μνημόνιο που έχουν ήδη ψηφίσει και είναι νόμος του κράτους.  
Διαβάστε στην συνέχεια τα στοιχεία που ακολουθούν 

Σελίδα 24 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ V_2_ΕΛΛ του μνημονίου
Μεταρρυθμίσεις στο σύστημα καθορισμού των μισθών
Η Κυβέρνηση θα εργασθεί μαζί με τους κοινωνικούς εταίρους για τη μεταρρύθμιση του συστήματος καθορισμού των μισθών σε εθνικό επίπεδο. Έως το τέλος Ιούλιου 2012 θα καταρτιστεί ένα χρονοδιάγραμμα για την αναθεώρηση της εθνικής γενικής συλλογικής σύμβασης εργασίας. Η πρόταση θα στοχεύει στην αντικατάσταση του ύψους των μισθών που ορίζονται στην ΕΓΣΣΕ με ελάχιστο ύψος μισθού νομοθετημένο από την κυβέρνηση σε διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους.
Μέτρα για την ενθάρρυνση της επαναδιαπραγμάτευσης των συλλογικών συμβάσεων
Πριν την εκταμίευση, τροποποιείται η νομοθεσία περί συλλογικών συμβάσεων με σκοπό τη προώθηση της προσαρμογής του συλλογικά διαπραγματευόμενου μισθού και των μη μισθολογικών όρων στις μεταβαλλόμενες οικονομικές συνθήκες, σε τακτική και συχνή βάση. Ο Νόμος 1876/1990 θα τροποποιηθεί ως εξής:
  • Συλλογικές συμβάσεις που αφορούν μισθολογικούς και μη μισθολογικούς όρους μπορούν να συναφθούν για μέγιστη διάρκεια 3 ετών. Συμβάσεις που έχουν ήδη συναφθεί για 24 μήνες ή περισσότερο, θα έχουν υπολειπόμενη διάρκεια 1 έτους.
  • Συλλογικές συμβάσεις που έχουν λήξει θα παραμείνουν σε ισχύ για μέγιστο χρονικό διάστημα 3 μηνών. Εάν δεν συναφθεί νέα συμφωνία, μετά το διάστημα αυτό, η αμοιβή θα επανέλθει στο βασικό μισθό και τα επιδόματα ωρίμανσης, τέκνων, εκπαίδευσης και βαρέων επαγγελμάτων θα συνεχίσουν να ισχύουν, έως ότου αντικατασταθούν από εκείνα της νέας συλλογικής σύμβασης ή των νέων ή τροποποιημένων ατομικών συμβάσεων. 
     
Όπως διαπιστώσατε, το μνημόνιο είναι σαφές μιλάει για μείωση μισθών και αναθεώρηση της συλλογικής σύμβασης εργασίας..  
Στη σελίδα 5 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V_1_ΕΛΛ ( ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ) του Μνημονίου διαβάζουμε:
Μειώσεις προσωπικού
Παραμένουμε πιστοί στη δέσμευση μας να μειώσουμε την απασχόληση στη γενική κυβέρνηση κατά τουλάχιστον 150.000 την περίοδο 2011 – 2015. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, θα συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε αυστηρά την υφιστάμενη αναλογία 1:5 προσλήψεις – αποχωρήσεις καθώς και το πρόγραμμα πρόωρης συνταξιοδότησης που καθιερώθηκε προσφάτως, να μειώνουμε την απασχόληση συμβασιούχων και να βάζουμε στην εργασιακή εφεδρεία επαρκείς υπεράριθμους δημόσιους υπαλλήλους έως το τέλος 2012 ώστε να πετύχουμε 15.000 υποχρεωτικές αποχωρήσεις (μόλις εξαντληθεί ο χρόνος τους στην εφεδρεία). 
«...ως τέλος 2012 (...) 15.000 υποχρεωτικές αποχωρήσεις υπαλλήλων από το δημόσιο τομέα».
Είδατε τι "ωραία" που αποκαλούν τις απολύσεις, που δε θέλουν να κάνουν, αλλά που τις έχουν υπογράψει... «Υποχρεωτικές αποχωρήσεις»!

Το κρέας..ψάρι..
Πολύ πιθανόν να μην έχουν καταλάβει ότι οι «υποχρεωτικές αποχωρήσεις» είναι απολύσεις...

 

Σχόλια