Στην Lamda ΔΟΜΗ του Σπ. Λάτση το Διεθνές Κέντρο Ραδιοτηλεόρασης

Στην Lamda ΔΟΜΗ το Διεθνές Κέντρο Ραδιοτηλεόρασης
Η εταιρία Lamda ΔΟΜΗ Α.Ε.του Σπ. Λάτση (100% θυγατρική της Lamda Development) αναδείχθηκε πλειοδότρια στον διεθνή διαγωνισμό για την παραχώρηση της εκμετάλλευσης του Διεθνούς Κέντρου Ραδιοτηλεόρασης (ΙBC) για 90 έτη.
Αυτό ανακοινώθηκε από το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ),

σύμφωνα, επίσης με το οποίο, το άμεσο οικονομικό αντάλλαγμα ανέρχεται σε 81 εκατ. ευρώ.
Ενώ, ανάλογα με τη βελτίωση των μακροοικονομικών συνθηκών στην Ελλάδα εντός των προσεχών 50 ετών, όπως αυτές θα αποτυπώνονται στην πιστοληπτική ικανότητα της χώρας, το Δημόσιο θα εισπράξει επιπλέον έως και 32,4 εκατ. ευρώ.
AMΠΕ 

Σχόλια