Δεν μπορεί να λειτουργεί το κοινοβούλιο σαν απεργοσπαστικός μηχανισμός..

Σχόλια