Μεγάλη η συγκέντρωση των αποστράτων σήμερα στην Αθήνα











Σχόλια