Κρήτη: πρωταθλήτρια σε καμένες εκτάσεις (έπονται, Αττική και Πελοπόννησος)

Έρευνα: Ανδριανού Γκουρμπάτση, Αντιστράτηγου Π.Σ,ε.α, νομικού
Μόνον για τον Ιούνιο και Ιούλιο του έτους 2012, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πληροφοριακό Σύστημα Δασικών Πυρκαγιών της Ε.Ε., το γνωστό (E.F.F.I.S), έχουν καεί μόνον από (31) αγροτοδασικές πυρκαγιές, εκ του συνολικού αριθμού των (2.636) πυρκαγιών, που εκδηλώθηκαν τους μήνες αυτούς στη χώρα, αριθμός* πάνω από.........
  (131.050) στρέμματα αγροτοδασικής έκτασης. Από αυτά τα στρέμματα, στην Κρήτη, κάηκε μέχρι και τον Ιούλιο η μεγαλύτερη έκταση, συνολικά (37.580) στρέμματα, ποσοστό επί του συνολικού ως άνω αριθμού 28,7% ήτοι το 1/3 των καμένων εκτάσεων, και μάλιστα όλα τα ανωτέρω στρέμματα κάηκαν αποκλειστικά και μόνον τον μήνα Ιούλιο. Από τις καμένες εκτάσεις στην Κρήτη, στο Ηράκλειο κάηκαν τα (24.480) στρέμματα, ποσοστό 65,1% των καμένων εκτάσεων στην Κρήτη, στο Ρέθυμνο (10.130) στρέμματα, ποσοστό 26,9% και στα Χανιά (2.970) στρέμματα, ποσοστό 7,9%. Ακολουθεί στη 2η θέση σε αριθμό καμένων εκτάσεων η Αττική, με (35.150) στρέμματα, ποσοστό 26,8% επί του συνολικού ως άνω αριθμού και έπεται στην 3η θέση, η Πελοπόννησος με (26.241) στρέμματα, εκ των οποίων στην Αχαία (12.940) στρέμματα, ποσοστό 47,6% επί του συνολικού αριθμού των καμένων εκτάσεων στην Πελοπόννησο, Λακωνία (5.040) στρέμματα, ποσοστό 19,2%, Αργολίδα (4.830) στρέμματα, ποσοστό 18,4%, Κορινθία (3.140) στρέμματα, ποσοστό 12% και Μεσσηνία (290) στρέμματα, ποσοστό 1,1%.
Σημείωση(*): Στον αριθμό αυτόν έχουν υπολογισθεί μόνον οι καμένες εκτάσεις από τις (31) πυρκαγιές, που έκαψαν έκταση πάνω από 300 στρέμματα.

Σχόλια