Σιωπηρή παράταση για την υποβολή περίπου 200.000 φορολογικών δηλώσεων

Όσοι δεν υποβάλουν δήλωση θα χάσουν το αφορολόγητο
Η επίσημη διορία για την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων εξέπνευσε την Τρίτη και συνολικά υποβλήθηκαν 5,3 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις, σε σύνολο 5,5 εκατομμυρίων.
Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων θα επιτρέπει μέχρι το τέλος της εβδομάδας την κατάθεση δηλώσεων μέσω του Τaxisnet θεωρώντας εμπρόθεσμες τις σχετικές δηλώσεις.
Σημειώνεται πως όσοι δεν υποβάλλουν δήλωση πριν το τέλος της σιωπηρής παράτασης θα χάσουν το αφορολόγητο,
θα καταβάλλουν μηνιαίο πρόστιμο 1% επί του οφειλόμενου φόρου για κάθε μήνα καθυστέρησης και θα απολέσουν τις προβλεπόμενες τρεις δόσεις για την εξόφληση των φόρων.
Έτσι, μόνο από την απώλεια του αφορολογήτου θα επιβαρυνθούν με πρόσθετο φόρο 500 ευρώ δεδομένου ότι για τα πρώτα 5.000 ευρώ του εισοδήματός τους θα φορολογηθούν με συντελεστή 10%.
Επιπλέον, εκπρόθεσμη υποβολή της δήλωσης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οδηγεί σε απώλεια των προβλεπόμενων τριών δόσεων για την εξόφληση των φόρων.

Σχόλια