Η πρόταση νόμου των Ανεξάρτητων Ελλήνων για την ακύρωση της συμφωνίας με τη Siemens

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ
του Κόμματος «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ»
«Κατάργηση του άρθρου 324 και του Παραρτήματος ΧΙ του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/11-04-2012), που αφορά στην έγκριση του Σχεδίου Συμφωνίας Συμβιβασμού μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Εταιρειών Siemens A.G και Siemens A.E.
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Επί της αρχής
Με το άρθρο 324 του Ν. 4072/2012 εγκρίθηκε το Σχέδιο Συμφωνίας Συμβιβασμού μεταξύ της Ελλάδος και των Εταιρειών Siemens A.G (μητρική) και Siemens A.E. (θυγατρική), όπως το Σχέδιο αυτό με τα συνημμένα του παραρτήματα στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα προσαρτήθηκε στον εν λόγω νόμο ως Παράρτημα ΧΙ .
Σύμφωνα με το κείμενο της Συμφωνίας η γερμανική εταιρεία ζητάει συγγνώμη από το Ελληνικό Δημόσιο για όσα δημιουργήθηκαν στα πλαίσια των δικογραφιών και κυρίως για την ανάρμοστη συμπεριφορά ενάντια στους κανόνες διαφάνειας αξιωματούχων της σε ολόκληρο τον κόσμο.


Δηλώνει ότι παρά την οικονομική κρίση της Ελλάδος πιστεύει ότι η χώρα θα ανακάμψει και καλεί τους επενδυτές από όλο τον κόσμο να έρθουν και να στηρίξουν τη χώρα. Η ίδια η εταιρεία δεσμεύεται ηθικά ότι θα στηρίξει τις επενδύσεις της στην Ελλάδα και για το λόγο αυτό θα ενισχύσει μέσα στο 2012 με 100 εκατομμύρια ευρώ μετρητά τη Siemens Ελλάδος, προκειμένου η εταιρεία, των 600 εργαζομένων, να ανακάμψει.

Περαιτέρω, η εταιρεία θα δώσει στη χώρα μας παροχή-αποζημίωση 90 εκατομμυρίων ευρώ υπό μορφή εκπαιδευτικών προγραμμάτων, χρηματοδοτήσεις κρατικών φορέων ενάντια στη διαφθορά και 100 μεταπτυχιακές υποτροφίες σε γερμανικά πανεπιστήμια. Παράλληλα, παραιτείται από απαιτήσεις 79.450.000, 00 ευρώ από έργα σε νοσοκομεία, ΟΣΕ, ΔΕΗ, Ελληνικά Πετρέλαια κ.α και δεσμεύεται για τη δημιουργία εργοστασίου στην Ελλάδα, που θα δημιουργήσει 700 νέες θέσεις εργασίας.
Από την άλλη πλευρά, η Ελληνική Δημοκρατία παραιτείται από αστικές απαιτήσεις, αλλά και διοικητικά πρόστιμα κατά της εταιρείας και στελεχών της και σε αυτή την παραίτηση περιλαμβάνονται και οι απαιτήσεις οργανισμών του Ελληνικού Δημοσίου. Ρητώς αναφέρεται ότι παραιτείται και από τις απαιτήσεις ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Το Ελληνικό Δημόσιο αναγνωρίζει ότι η Siemens A.G είναι αξιόπιστη εταιρεία υπό την έννοια του άρθρου 45 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ με αποτέλεσμα να αίρονται τα εμπόδια συμμετοχής της Siemens σε δημόσιους διαγωνισμούς και να δίνεται το πράσινο φως για την περαιτέρω συνεργασία των δύο πλευρών.

Δημιουργείται εποπτικό συμβούλιο για τη διαφάνεια από τρεις Έλληνες και τρεις εκπροσώπους από τη γερμανική εταιρεία. Επικεφαλής θα είναι Έλληνας. Εάν προκύψουν διαφορές ως προς την ερμηνεία διατάξεων της συμφωνίας, αυτή θα κριθεί από το Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο της Γενεύης.

Ως γνωστόν τουλάχιστον από τη δεκαετία του 1960 η γερμανική εταιρεία άρχισε να παρουσιάζεται στην ελληνική αγορά και στη συνέχεια να συμμετέχει σε διαγωνισμούς προμηθειών εξοπλισμού ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού υλικού σε πολλούς οργανισμούς κοινής ωφέλειας του Ελληνικού Δημοσίου.

Στα χρόνια που πέρασαν η γερμανική εταιρεία δημιούργησε σταδιακά ένα τεράστιο δίκτυο επαφών μέσα στην ελληνική δημόσια διοίκηση και ένα σημαντικό πλέγμα σχέσεων με κορυφαίους Έλληνες πολιτικούς με στόχο τη διαφθορά και τη διάβρωση του ελληνικού πολιτικού συστήματος και της δημόσιας διοίκησης. Έτσι, με μίζες και λαδώματα, η γερμανική εταιρεία κέρδιζε με άνεση κάθε δημόσιο διαγωνισμό, που την ενδιέφερε, και αύξανε τόσο το τζίρο της και τα κέρδη της όσο και την επιρροή της στην ελληνική πολιτική σκηνή.

Μετά το σκάνδαλο που ξέσπασε και αφού οι συνέπειές του εκτυλίχτηκαν και αναπτύχθηκαν τόσο στη Γερμανία όσο και στην Ελλάδα, συστάθηκε στη χώρα μας με τεράστια καθυστέρηση η Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, η οποία ομοίως με πρωτοφανή κωλυσιεργία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η ζημία για το Ελληνικό Δημόσιο από την απαράδεκτη και προκλητική συμπεριφορά της γερμανικής εταιρείας, η οποία διέφθειρε όλη την ελληνική δημόσια διοίκηση με μίζες και λαδώματα για να κερδίζει τους διαγω

Επιπλέον η γερμανική εταιρεία πρωτοστάτησε στον τομέα της και με δικές της πρωτοβουλίες δημιούργησε καρτέλ για τη χειραγώγηση της αγοράς και με εναρμονισμένες πρακτικές, κατά παράβαση του Δικαίου της ΕΕ, πέτυχε το συντονισμό των τιμών με τις άλλες εταιρείες του κλάδου και εν γένει την ενιαία τιμολόγηση των διαφόρων ειδών και υλικών που προμήθευαν αυτή και οι ομοειδείς με αυτή εταιρείες τους οργανισμούς του Ελληνικού Δημοσίου.

Συνεπώς, η σπουδή και η βιασύνη που επέδειξε η κυβέρνηση Παπαδήμου για το κλείσιμο του σκανδάλου, που ταλάνισε την ελληνική πολιτική σκηνή και στιγμάτισε πολιτικά πρόσωπα και κρατικούς αξιωματούχους, δείχνουν την πρόθεση του πολιτικού συστήματος των δύο Μνημονίων, να συγκαλύψει όλες τις τελεσθείσες παράνομες και ποινικά κολαστέες πράξεις και να παραγράψει τα αδικήματα όλων των εμπλεκομένων προσώπων.

Η επιτευχθείσα συμφωνία υποτέλειας και υποταγής της Ελλάδος στη γερμανική εταιρεία, τιτλοφορούμενη αδόκιμα ως «Σχέδιο Συμφωνίας Συμβιβασμού», είναι επονείδιστη, επαίσχυντη και ζημιογόνα για τα συμφέροντα του κράτους και του ελληνικού λαού. Το κείμενο της Συμφωνίας το οποίο εγκρίθηκε ομόφωνα από το Υπουργικό Συμβούλιο και στη συνέχεια από τη Βουλή με το άρθρο 324 Ν. 4072/2012 διέπεται από ανούσιες υποσχέσεις, αόριστα ευχολόγια και ανύπαρκτες εν τοις πράγμασι δεσμεύσεις, η δε συμφωνία όχι μόνο δεν καλύπτει στο ελάχιστο τη ζημία του Ελληνικού Δημοσίου αλλά αντιθέτως αποτελεί κορυφαία επικράτηση της Siemens σε βάρος της Ελλάδος.

Μάλιστα, το εγκριθέν υπό του άρθρου 324 Ν. 4072/2012 Σχέδιο Συμφωνίας Συμβιβασμού είναι κατάφωρα αντισυνταγματικό καθώς αντίκειται στην διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 106 του Συντάγματος.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την παρ. 2 ορίζεται ρητά ότι «η ιδιωτική οικονομική πρωτοβουλία δεν επιτρέπεται να αναπτύσσεται σε βάρος της ελευθερίας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας ή προς βλάβη της εθνικής οικονομίας». Στην προκειμένη περίπτωση, η γερμανική εταιρεία, μέσω της εδώ θυγατρικής της, προξένησε τεράστια βλάβη στην εθνική μας οικονομία και συνεπώς το Ελληνικό Δημόσιο, ως ο θεματοφύλακας του δημοσίου συμφέροντος, όφειλε να προστατεύσει τα συμφέροντα του κράτους και του λαού.

Άλλωστε, τα αποτελέσματα και τα οφέλη από τη Συμφωνία αυτή είναι μηδαμινά για την Ελλάδα, που απλόχερα χαρίζει στη γερμανική εταιρεία, η οποία αποδείχθηκε μέντορας στη διαφθορά και στη διάβρωση της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης, δισεκατομμύρια ευρώ που αποδεδειγμένα αρπάχθηκαν τόσο από ελληνικές και άλλες ανταγωνίστριες εταιρείες, όσο και από τα ταμεία του Ελληνικού Δημοσίου.

Οι ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ζητάμε την άμεση κατάργηση του επονείδιστου και αντισυνταγματικού άρθρου 324 και του Παραρτήματος ΧΙ του Ν. 4072/2012 και τη σύσταση νέας Εξεταστικής Επιτροπής για την άμεση επανεξέταση του σοβαρότατου αυτού πολιτικού, οικονομικού, κοινωνικού και ηθικού σκανδάλου με πρωταγωνιστή και ηθικό αυτουργό τη γερμανική Siemens και φυσικό αυτουργό την ελληνική Siemens.

Σχόλια