Λιγότεροι φόροι στον πολίτη για να μπορεί το υπόλοιπο να διοχετεύεται στην πραγματική οικονομία και να τροφοδοτείται η ανάπτυξη...


Κουίζ: Ποιος υφυπουργός της σημερινής κυβέρνησης έλεγε τα παρακάτω εννέα μήνες πριν..
Το φορολογικό σύστημα πρέπει να αντιμετωπίζει με θετικό πνεύμα το επιχειρείν και όχι να το τιμωρεί θέτοντας εμπόδια στις συναλλαγές ή υπερφορολογώντας τους φορολογούμενους. Είναι θεμελιώδης αρχή οτι ιδιωτικός τομέας είναι η πηγή του πλούτου της κάθε χώρας και αυτός που συμβάλλει στην βελτίωση του βιοτικού επιπέδου, άμεσα με την απόκτηση από τους εργαζόμενους σε αυτόν των αμοιβών τους και έμμεσα με την παροχή εσόδων στην Πολιτεία μέσω των οποίων υποστηρίζεται η παροχή των δημοσίων αγαθών στους πολίτες (παιδεία, περίθαλψη, κοινωνική μέριμνα για τους ασθενέστερους, λειτουργία του Κράτους, κλπ.). Οι φόροι πρέπει να αποσπούν όσο το δυνατό μικρότερο
ποσοστό του διαθέσιμου εισοδήματος του πολίτη για να μπορεί το υπόλοιπο να διοχετεύεται στην πραγματική οικονομία και να τροφοδοτείται η ανάπτυξη. Με τον τρόπο αυτό το φορολογικό σύστημα αποβλέπει και συμβάλλει στην ενθάρρυνση του κινήτρου για εργασία, την αύξηση της παραγωγικότητας, την αύξηση των αποταμιεύσεων-επενδύσεων αλλά και της κατανάλωσης για να αποφεύγεται η ύφεση. Αυτό που περιέγραψα είναι το αντίθετο του συστήματός μας που διακρίνεται για την υπερφορολόγηση και τα έντονα υφεσιακά χαρακτηριστικά του. 
Νομιμότητα
Το φορολογικό σύστημα πρέπει να στηρίζεται σε φόρους που επιβάλλονται νόμιμα και χωρίς να αντιτίθενται στις αρχές του Συντάγματος, στις Διμερείς Συμβάσεις για την Αποφυγή Διπλής Φορολόγησης και στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης....

Αυτά που διαβάσατε πιο πάνω είναι απόσπασμα από την ομιλία του Γεωργίου Σ. Μαυραγάνη, Γενικού Διευθυντή Υπεύθυνου Φορολογικού Τμήματος KPMG, στο 3ο Φορολογικό Forum του Ελληνοαμερικάνικου Επιμελητηρίου στη Θεσσαλονίκη στις 21/10/2011
Σήμερα ο κ Μαυραγάνης είναι υφυπουργός Οικονομικών...
Το θέμα είναι ότι τώρα που έγινε υφυπουργός ο κ. Μαυραγάνης, γιατί δεν κάνει πράξη αυτά που πριν λίγους μήνες διαπίστωνε και πίστευε..;;
Γιατί δεν εφαρμόζει το αυτονόητο αυτό που ο ίδιος πρότεινε για μειωμένους φόρους και ανάπτυξη...
Γιατί άραγε κάνει το αντίθετο, το οποίο όπως ο ίδιος έλεγε: "Αυτό που περιέγραψα είναι το αντίθετο του συστήματός μας που διακρίνεται για την υπερφορολόγηση και τα έντονα υφεσιακά χαρακτηριστικά του"

Σχόλια