Παρασκευή, 27 Ιουλίου 2012

Η καταλληλότητα των εμπορεύσιμων χρεογράφων εκδόσεως ή πλήρους εγγυήσεως της ελληνικής Δημοκρατίας ως ασφαλειών δεν είναι διασφαλισμένη..

Διαβάστε τι αναφέρει μεταξύ άλλων η απόφαση της ΕΚΤ  με τίτλο : " ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 18ης Ιουλίου 2012 που καταργεί την απόφαση ΕΚΤ/2012/3 σχετικά με την καταλληλότητα εμπορεύσιμων χρεογράφων εκδόσεως ή πλήρους εγγυήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας στο πλαίσιο της προσφοράς αυτής για την ανταλλαγή χρέους"
(4) Εν είδει εξαιρετικού μέτρου, η απόφαση ΕΚΤ/2012/3, της 5ης Μαρτίου 2012, σχετικά με την καταλληλότητα εμπορεύσιμων χρεογράφων εκδόσεως ή πλήρους εγγυήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας στο πλαίσιο της προσφοράς αυτής για την ανταλλαγή χρέους ( 2 ) ανέστειλε προσωρινά τις ελάχιστες απαιτήσεις του Ευρωσυστήματος περί πιστοληπτικής διαβάθμισης όσον αφορά τα εμπορεύσιμα χρεόγραφα εκδόσεως ή πλήρους εγγυήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας και όρισε ότι αυτά θα είναι αποδεκτά καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της πιστωτικής αναβάθμισης.

(5) Με τη λήξη της διάρκειας της πιστωτικής αναβάθμισης και δεδομένου ότι η καταλληλότητα των εμπορεύσιμων χρεογράφων εκδόσεως ή πλήρους εγγυήσεως της ελληνικής Δημοκρατίας ως ασφαλειών δεν είναι επί του παρόντος διασφαλισμένη, το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε όσον αφορά τα εν λόγω χρεόγραφα ότι θα πρέπει να ισχύουν οι ελάχιστες απαιτήσεις του Ευρωσυστήματος περί πιστοληπτικής διαβάθμισης που καθορίζονται στην ενότητα 6.3.2 του παραρτήματος I της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2011/14.
(6) Ως εκ τούτου, η απόφαση ΕΚΤ/2012/3 θα πρέπει να καταργηθεί,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:
Άρθρο 1
Κατάργηση της απόφασης ΕΚΤ/2012/3
Η απόφαση ΕΚΤ/2012/3 καταργείται.
Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει στις 25 Ιουλίου 2012.
Φρανκφούρτη, 18 Ιουλίου 2012.
Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ
Mario DRAGHI

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια δημοσιεύονται με μια καθυστέρηση και αφού τα δει κάποιος από τη διαχείριση...και όχι για λογοκρισία αλλά έλεγχο για: μη αναφορά σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, διευθύνσεις, προσβλητικά, υποτιμητικά και υβριστικά μηνύματα ή δεσμούς (Link) με σεξουαλικό περιεχόμενο.
Η φιλοξενία και οι αναδημοσιεύσεις άρθρων τρίτων, τα σχόλια και οι απόψεις των σχολιαστών δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις απόψεις του ιστολογίου μας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη γι’ αυτά. Προειδοποίηση: Περιεχόμενο Αυστηρώς Ακατάλληλο για εκείνους που νομίζουν ότι θίγονται προσωπικά στην ανάρτηση κειμένου αντίθετο με την ιδεολογική τους ταυτότητα ή άποψη, σε αυτούς λέμε ότι ποτέ δεν τους υποχρεώσαμε να διαβάσουν το περιεχόμενο του ιστολογίου μας.